PF2015

 

AKTUALITY a OZNAMY

 

 

 • Dňa 22.12.2014 budú stránkové hodiny len do 14:00 hod.! V dňoch 23.12.2014 - 2.1.2015 bude na OSBD celodružstevná dovolenka. Viac informácií... 
 •  
 •  
 • V dňoch 10.12.2014 - 12.1.2015 sa v bytových domoch v správe OSBD Žilina budú vykonávať odpočty pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (PRNV) a vodomerov.   Viac informácií...
 •  
 •  
 • Vyšli nové čísla Spravodajcov OSBD.
 • Spravodajca 6/2014 s informáciami o odpočtoch pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (PRNV), vodomerov teplej a studenej vody a fakturačných meradiel k 31.12.2014.
 • Spravodajca 5/2014  s informáciami o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s vyhradenými technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými v bytových domoch v správe OSBD Žilina.  
 •  

 •  
 • Pri príležitosti 50. výročia vzniku OSBD Žilina bola v čísle časopisu 2/2014 vyhlásená súťaž s témou "Najkrajšie upravené okolie domu" a výtvarná súťaž pre deti s témou "Panelák budúcnosti". Vyhodnotenie súťaže "Najkrajšie upravené okolie domu".  Vyhodnotenie výtvarnej súťaže s témou "Panelák budúcnosti".
 •  
 •  
 •  
 • Oznamujeme našim zákazníkom aktuálne zmeny pracovísk v administratívnej budove na Tulskej 33: 

  • → Technika pre vyhradené technické zariadenia  a energetika nájdete v kancelárii na 2. poschodí, č. dv. 205
  • → Kancelária cenového referenta a  miesto pre podanie reklamácií a sťažností sa nachádza na 2. poschodí, č. dv. 214
  • Oddelenie služieb  (dodávka, meranie a rozpočítavanie tepla, vody elektriny ) sa nachádza na 1. poschodí, č. dv. 103 a 104

   

 •  

 • S otvorením   Zákaznického centra sme upravili a predĺžili stránkové hodiny .

 •  

 • Dňa 26.06.2014 sme pre našich zákazníkov otvorili nové Zákaznícke centrum. Viac o otvorení sa dozviete zo správy: TV SEVERKA - OSBD Žilina má nové zákaznícke centrum.O tom čo tu môžete vybaviť prinášame informáciu tu.

 •      

    

 • V sekcii „Dokumenty", časť „Iné dokumenty“ nájdete zoznam dodávateľov, s ktorými má OSBD Žilina uzatvorené rámcové zmluvy na zabezpečovanie činností spojených s bežnou údržbou a prevádzkou bytových domov.

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk