AKTUALITY a OZNAMY

  

     

 

 •  

 •  

 •  

 • OZNAM: Vážení vlastníci a nájomníci bytov na sídlisku Solinky v Žiline.

 • V súvislosti s výmenou parovodného rozvodu tepla za horúcovodné, ktoré realizuje spol. Žilinská teplárenská, a.s., prispôsobuje a nastavuje spol. Bytterm, a.s. výmenníkové stanice. Posledný týždeň je dodávaná striedavá teplota teplej úžitkovej vody, ktorá je spôsobená výkyvmi teplôt horúcovodu a taktiež jeho zavzdušňovaním. Jedná sa o veľkú a náročnú akciu na uvedenie diela do prevádzky a v priebehu októbra bude prebiehať vyregulovanie HV systému, ktoré môže spôsobiť krátkodobé prerušenie dodávky tepla, respektíve kolísanie parametrov na primárnom okrihu. Spoločne s dodávateľmi tepla Vás žiadame o trpezlivosť pri spustení riadnej prevádzky a nastavenia všetkých zariadení. Za vzniknutú situáciu sa ospravedlňujeme.“

 •  

 •    

 • Spravodajca 1/2019 prináša aktuálne informácie z diania OSBD Žilina (prehodnotenie rámcových zmlúv pre zabezpečenie bežnej údržby, odmeňovanie ZVB a D na základe zápisníce zo schôdze, jarná deratizácia v domoch v správe OSBD, ...)

 •  

 •  

 • Firma pre meranie a rozpočítanie spotreby tepla a vody TECHEM  pripravilia na základe Vašich ohlasov, odpovede na Vaše najčastejšie otázky k diaľkovému rádiovému zberu údajov. • Vyšlo ďaľšie číslo časopisu OSBD správca vášho domova, ktoré distribuujeme do vašich schránok.

 •  

 •  

 • Z dôvodu zavedenia  poplatkov za hotovostné operácie v bankách od 1.1.2019 (vklad hotovosti na účet) by sme Vás chceli informovať o možnosti využívania iných možností úhrady pravidelných platieb za užívanie bytu. Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob úhrady platieb je využitie:

 • -bezhotovostného platobného styku – zriadenie trvalého príkazu alebo platba prevodom z účtu

 • -úhrada platby za bývanie peňažným poštovým poukazom na pošte (poštové poukazy Vám budú k dispozícií v Zákazníckom centre OSBD Žilina).

 •  

 •  

 • Nová možnost prístupu na portál poschodoch.sk - formou paušálu na dom.

 •  

 •  

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk