poschodoch

Kontakt

 

Tulská 33  010 08 Žilina

tel. ústredňa OSBD: 041 555 33 11, 041 565 17 63, 0907 725 081, 0907 725 082, 0911 872 830,

 

e-mail: osbdza@osbdza.sk

 

 

AKTUALITY a OZNAMY

 

 

 

 • Odstávka TÚV  z dôvodu  havarijneho stavu na horúcovode.  Viac informácií...
 •  
 •  
 • Pripomíname možnosť jednoduchej  registrácie na portál poschodoch.sk prostredníctvom registračného kódu bytu uverejneného na vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytu za rok 2014. Do 31.7.2015  zadarmo, potom len 0,25 Eur/mesiac ! Viac v letáku poschodoch.sk
 •  
 •  
 •  Informácie k vyúčtovaniu nákladov spojených s užívaním bytu, NP za rok 2014
 •  
 • Od 15.5.2015 nadobúdajú platnosť nové VOP pre používanie portálu www.poschodoch.sk. Doposiaľ neregistrovaní užívatelia môžu využiť zjednodušenú registráciu prostredníctvom registračných kódov, ktoré zasielame vo vyúčtovaní za rok 2014.
 •  
 •  
 • Upozornenie na neznáme osoby, ktoré sa podvodne snažia dostať do bytov za účelom kontoly spotreby vody a pod. Viac informácií...
 •  
 •  
 • Od 9.05.2015 Vás pozývame už na oba tenisové dvorce OSBD Žilina na Tulskej 33, kde za bezkonkurenčnú cenu môžete zrelaxovať a stráviť príjemné športové chvíle. Cenník 2015
 •  
 •  
 • V súlade s oddelením účtovných okruhov správcu od bytových domov od 1.1.2015 a uzávierkových účtovných prác k uzatvoreniu roka 2014 sme definitívne uzatvorili rok 2014. Na www.poschodoch.sk  sú už preklopené počiatočné stavy fondov k 1.1.2015.
 •   
 •   
 • 1.3.2015 nadobúdajú platnosť Všeobecné podmienky správy bytov a nebytových priestorov
 •  
 •  
 • V sekcii "Dokumenty" časť "Pokyny,formuláre,cenník" je pre domovníkov k  dispozícií upravený Vzor pozvánky a zápisnice z vchodovej schôdze 
 •  
 •  
 • Spravodajcovi 2/2015 informujeme o zmene v interných predpisoch OSBD Žilina od 01.03.2015. V Spravodajcovi 3/2015  informujeme o nových zásadach pre zvolávanie vchodových schôdzi a hlasovani na nich.
 •  
 •  
 • Problematike obnovy STA  v bytových domoch sa venuje  nové číslo  Spravodajcu 1/2015
 •  
 •  
 •  
 •  V sekcii „Dokumenty", časť „Iné dokumenty“ nájdete zoznam dodávateľov, s ktorými má OSBD Žilina uzatvorené rámcové zmluvy na zabezpečovanie činností spojených s bežnou údržbou a prevádzkou bytových domov.
© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk