Domovinky

  

AKTUALITY a OZNAMY

  

  

 

 

 •     

 •  

 • OZNAM: Na základe písomného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline zo dňa 21.4.2021 oznamujeme, že od 26.4.2021 sa môžu začať realizovať práce priamo v bytoch. Zamestnanci OSBD Žilina a pracovníci zhotoviteľov sú naďalej povinní dodržiavať pandemické opatrenia a to nosenie respirátorov, rukavíc a musia mať negatívny test nie starší ako 7 dní.

   

 • Zároveň žiadame vlastníkov bytov, aby pri kontakte so zhotoviteľom taktiež dodržiavali platné opatrenia a v prípade karanténnych opatrení túto skutočnosť riešili s poverenými osobami zhotoviteľa alebo správcu OSBD Žilina   

 •  

 •  

 •  


 • Vážení zákazníci a dodávatelia. 


 • OSBD Žilina je od 19.4.2021 opätovne otvorené. Aj naďalej je potrebné dodržiavať prijaté opatrenia.


 • Neváhajte a kontaktujte nás aj naďalej prioritne e-mailom, alebo telefonicky (email: osbdza@osbdza.sk)

 •  

 • Postup pri zmene vlastníka bytu a žiadosti o vydanie Vyhlásenia správcu o neexistencii nedoplatkov pre kataster. 


 • Za pochopenie ďakujeme.

 •   

 •  

 •  

 •  

 • OZNAM: Predstavenstvo OSBD Žilina na svojom rokovaní dňa 07.04.2021 rozhodlo, že dňa 24.05.2021 o 09:00 hod. sa v budove OSBD Žilina na ul. Tulskej 33 vykoná zhromaždenie delegátov, a to korešpondenčným hlasovaním s nasledovným predbežným programom rokovania:


 • 1) Vyhlásenie volieb predsedu predstavenstva, členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie. 

 • 2) Voľba členov volebnej komisie pre voľby orgánov družstva.Vyhlásenie volieb predsedu predstavenstva, členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie. 

 •  


 •  

 •  

  V súvislosti s mimoriadnou situáciou v SR týkajúcou sa šírenia COVID-19 je prenájom tenisových kurtov dočasne pozastavený. O termíne ich otvorenia Vás budeme informovať na našej webovej stránke. Ďakujeme za pochopenie.
 • Pozrite si naš nový newsletter Domovinky 01-2021, Domovinky 02-2021


 •  

 •  

 •  

 

Vážení zákazníci a dodávatelia,

  

v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 a zabezpečenia riadneho chodu organizácie a bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a zákazníkov

   

boli s účinnosťou od 12.06.2020 do odvolania

 prijaté nasledovné preventívne opatrenia:  

 

 1. 1. pre zákazníkov a dodávateľov:
  1.     a.  všetky požiadavky prioritne riešiť e-mailom alebo telefonicky. V prípadoch, ktoré vyžadujú osobné vybavenie,žiadame o dodržanie stránkových hodín, prípadne o kontaktovanie konkrétneho zamestnanca za účelom vyriešenia požiadavky.
  2.     b.  v prípade akýchkoľvek príznakov vírusového ochorenia zvážiť osobnú návštevu v budove družstva,                                       
 1. 2.  pre družstvo a jeho zamestnancov:
  1.      a. v prípade akýchkoľvek príznakov vírusového ochorenia a zvýšenej telesnej teploty zamestnanca, osoby vstupujúcej do budovy je táto  povinná nezdržiavať sa na pracovisku a v budove družstva,
  2.      b. dodržiavať nosenie rúška, alebo iné prekrytie horných dýchacích ciest, dvojmetrové odstupy a používať pri vstupe dezinfekciu rúk     
  3.      c. obmedzenie osobného kontaktu a dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti pri kontakte so zákazníkom,
  4.      d. zvýšenie sanitácie, zintenzívnenie upratovania, montáž dávkovačov s dezinfekčným prostriedkom na všetkých WC  v budove na Tulskej 33 v Žiline,
  5.      e. pozastavenie prenájmu zasadacej miestnosti,
  6.      f. pozastavenie interných školení a účasti na externých podujatiach, školeniach, seminároch a konferenciách,
  7.      g. podozrenie na nedodržiavanie vydaných opatrení zo strany zamestnancov, zákazníkov a dodávateľov oznámiť ihneď predsedovi predstavenstva.

 

  

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk