Domovinky

  

AKTUALITY a OZNAMY

  

  

 

 

 •   

 •  

 • Informácia o odpočtoch pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (PRNV), vodomerov teplej a studenej vody v bytoch a spoločných priestoroch bytových domov k 31.12.2021. Harmonogram odpočtov.


 •  

 •  

 •  


 • Vážení zákazníci a dodávatelia,
  v súvislosti s prijatými opatreniami vlády SR a Úradu verejného zdravotníctva k 22.11.2021, v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 Vám oznamujeme,
  že všetky Vaše požiadavky budeme vybavovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
  Osobné vybavenie požiadaviek v budove OSBD Žilina je pozastavené do odvolania. Všetky Vaše požiadavky nám zasielajte e-mailom na osbdza@osbdza.sk. 

 • Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

 •  

 •  


 • Bolo vydané už v poradí 4. číslo Domoviniek. Okrem iného sa v ňom dočítate, ako sa zmenili ceny údržby a opráv pre spoločné priestory, ako prebehlo Zhromaždenie delegátov a voľby s ním spojené, či nekonečné dlhá realízácia obnovy bytových domov. Domovinky 04/2021

    

 •  

 •  


 • Informácie k začiatku vykurovacieho odbobia pre bytové domy v správe OSBD Žilina. 

 •  

 •  

 •  

 • Tenis - oznam: Záujemcovia o hru na tenisových dvorcov OSBD Žilina kontaktujte p. Jelšíka mobil: 0911 234587, e-mail: marekjelsik@smeza.sk. Informácia platí aj pre záujemcov, ktorí maju vystavené platné pernamentky OSBD v roku 2020. Na uvedených kontaktoch sa záujemcovia dozvedia všetky informácie, vrátane obdobia od kedy budú dvorce pripravené na hru.

 •  

 •  


 • Informácia k portálu poschodoch: Od 1.7.2021 poskytujeme služby portálu poschodoch.sk v úplne  novej verzii v testovacej prevádzke.  Za prípadné obmedzenia počas testovacej prevádzky sa vám vopred ospravedlňujeme, veríme že s novým moderným portálom poschodoch.sk budete spokojní. Ďakujeme za pochopenie.

 •  

 •  


 • V súvislosti s navýšením bankových poplatkov vo VÚB, a. s., boli službové a fondové účty bytových domov vedené vo VÚB, a.s. zrušené a boli s platnosťou od 1.6.2021 zriadené nové účty v ČSOB, a.s. Týmto krokom Vám šetríme finančné prostriedky.  Zoznam všetkých službových účtov domov v tvare IBAN

 •  

 •  


 • Najčastejšie otázky a odpovede k ročnému vyúčtovaniu


 •  

 •  

 • Korešpondenčné zhromaždenie delegátov

 • Vzhľadom na opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19 sa dňa 24.5.2021 realizovalo v súlade so zákonom č. 62/2020 Z. z. a so zmenami a doplnkami niektorých zákonov, zhromaždenie delegátov formou korešpondenčného hlasovania, t. j. bez osobnej účasti delegátov na zhromaždení. Zo 114 pozvaných sa ho zúčastnilo 82 delegátov. Platných bolo až 81 hlasovacích lístkov, čo je rekordná, 71,1 %-ná účasť. Delegáti korešpondenčne schválili realizáciu volieb a volebnú komisiu Delegáti dostali okrem pozvánky aj hlasovací lístok s obálkou, v ktorej ho vyplnený doručovali  na družstvo. Aby bol hlasovací lístok platný, delegát musel svoj podpis overiť u notára. Overenie zdarma zabezpečilo OSBD Žilina na troch notárskych úradoch v Žiline a na Mestskom úrade v Rajci.

 •  

 •  

 •  

 •  

 • OZNAM: Na základe písomného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline zo dňa 21.4.2021 oznamujeme, že od 26.4.2021 sa môžu začať realizovať práce priamo v bytoch. Zamestnanci OSBD Žilina a pracovníci zhotoviteľov sú naďalej povinní dodržiavať pandemické opatrenia a to nosenie respirátorov, rukavíc a musia mať negatívny test nie starší ako 7 dní.

   

 • Zároveň žiadame vlastníkov bytov, aby pri kontakte so zhotoviteľom taktiež dodržiavali platné opatrenia a v prípade karanténnych opatrení túto skutočnosť riešili s poverenými osobami zhotoviteľa alebo správcu OSBD Žilina   

 •  

 •  

 •  


 • Vážení zákazníci a dodávatelia. 


 • OSBD Žilina je od 19.4.2021 opätovne otvorené. Aj naďalej je potrebné dodržiavať prijaté opatrenia.


 • Neváhajte a kontaktujte nás aj naďalej prioritne e-mailom, alebo telefonicky (email: osbdza@osbdza.sk)

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

  V súvislosti s mimoriadnou situáciou v SR týkajúcou sa šírenia COVID-19 je prenájom tenisových kurtov dočasne pozastavený. O termíne ich otvorenia Vás budeme informovať na našej webovej stránke. Ďakujeme za pochopenie.
 • Pozrite si naš nový newsletter Domovinky 01-2021, Domovinky 02-2021


 •  

 •  

 •  

 

Vážení zákazníci a dodávatelia,

  

v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 a zabezpečenia riadneho chodu organizácie a bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a zákazníkov

   

boli s účinnosťou od 12.06.2020 do odvolania

 prijaté nasledovné preventívne opatrenia:  

 

 1. 1. pre zákazníkov a dodávateľov:
  1.     a.  všetky požiadavky prioritne riešiť e-mailom alebo telefonicky. V prípadoch, ktoré vyžadujú osobné vybavenie,žiadame o dodržanie stránkových hodín, prípadne o kontaktovanie konkrétneho zamestnanca za účelom vyriešenia požiadavky.
  2.     b.  v prípade akýchkoľvek príznakov vírusového ochorenia zvážiť osobnú návštevu v budove družstva,                                       
 1. 2.  pre družstvo a jeho zamestnancov:
  1.      a. v prípade akýchkoľvek príznakov vírusového ochorenia a zvýšenej telesnej teploty zamestnanca, osoby vstupujúcej do budovy je táto  povinná nezdržiavať sa na pracovisku a v budove družstva,
  2.      b. dodržiavať nosenie rúška, alebo iné prekrytie horných dýchacích ciest, dvojmetrové odstupy a používať pri vstupe dezinfekciu rúk     
  3.      c. obmedzenie osobného kontaktu a dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti pri kontakte so zákazníkom,
  4.      d. zvýšenie sanitácie, zintenzívnenie upratovania, montáž dávkovačov s dezinfekčným prostriedkom na všetkých WC  v budove na Tulskej 33 v Žiline,
  5.      e. pozastavenie prenájmu zasadacej miestnosti,
  6.      f. pozastavenie interných školení a účasti na externých podujatiach, školeniach, seminároch a konferenciách,
  7.      g. podozrenie na nedodržiavanie vydaných opatrení zo strany zamestnancov, zákazníkov a dodávateľov oznámiť ihneď predsedovi predstavenstva.

 

  

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk