poschodoch

Kontakt

 

Tulská 33  010 08 Žilina

tel. ústredňa OSBD: 041 555 33 11, 041 565 17 63, 0907 725 081, 0907 725 082, 0911 872 830,

 

e-mail: osbdza@osbdza.sk

 

 

AKTUALITY a OZNAMY

 

 

 

  

 •  
 • Oznam: Referát oddelenia služieb č. kanc. 110, na I. poschodí, bol presťahovaný do kanc. č. 12 na I. poschodí. Referát poskytuje služby a informácie zákazníkom ohľadne zabezpečovania upratovania v spoločných priestoroch v BD a odpočtoch meracích prístrojov. 

 •  

 •  

 • Zmeny telefónnych čísel OSBD Žilina. V rámci zlepšenia zákazníckej orientácie sme dohodli lepšie podmienky so Slovak Telekomom, zmenili nastavenia ústredne a zrušili GSM brány. Dovoláte sa priamo na jednotlivé telefónne čísla zamestnancov a v prípade, že Vás zamestnanci budú kontaktovať, nebude hovor presmerovaný cez GSM bránu, ale priamo budete vidieť ich telefónne číslo. Zrušené čísla GSM brán: 0907 725 081, 0907 725 082, 0911 872 830. Viac informácií...

 •  

 •  

 • Využite možnosť aktívneho relaxu na tenisových dvorcoch OSBD Žilina za bezkonkurenčmú cenu !. • Z dôvodu spoplatnenia programu TV Markíza tento vyraďujeme od Marca 2017 z ponuky Základného súboru KDS. 

 •  

 •     

 • Nahlasovanie havárií v bytových domoch OSBD Žilina po pracovnej dobe.

 •  

 •  

 • Zhromaždenie delegátov OSBD Žilina na svojom rokovaní dňa 16.05.2016 schválilo s účinnosťou od 01.07.2016 nové Stanovy OSBD Žilina, Rokovací a volebný poriadok OSBD Žilina, Smernicu č.1 a Smernicu č.3 OSBD Žilina. Dňa 22.06.2016 zároveň predstavenstvo OSBD Žilina schválilo s účinnosťou od 01.07.2016 zmenu vo VPS,VOP a Cenníku služieb a poplatkov OSBD Žilina. Aktualizované dokumenty nájdete v sekcií "Dokumenty" .

 •  

 •  

 • Odpovede na často kladené otázky vlastníkov a nájomcov k ročnému vyúčtovaniu nákladov spojených s užívaním bytu/nebytového priestoru. Viac informácií...

 •   
 •  
 • Pre domovníkov sme 14. a 16. marca 2016 (podľa lokality) opäť zorganizovali odborný seminár. Na seminári boli prerokované aktuálne témy a informácie súvisiace s výkonom činnosti domovníka.Viac informácií o seminári... 
 •   

 • Ponuka vývesných skriniek, označenie merných bodov  a stúpačkových uzáíverov  v Spravodajcovi 1/2016
 •  
 •  
 • Od 01.01.2016 je účinný nový Domový poriadok OSBD Žilina , záväzný pre všetkých vlastníkov a nájomcov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch v správe OSBD Žilina. 

 

 

 

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk