9.8.2019 

Oznam o celodružstevnej dovolenke v dňoch 26. 8.2019 -  30. 8. 2019.

 

Bc. Piliar Milan, predseda predstavenstva

25.6.2019  

Odstávka teplej vody v lokalite Solinky a Vlčince (aktualizované!). 

 

oddelenie služieb

2.4.2019 

V zmysle čl. 33 Stanov OSBD Žilina zvoláva Predstavenstvo Obvodného stavebného bytového družstva Žilina, na základe svojho uznesenia č. 25/05/2019, zasadnutie Zhromaždenie delegátov OSBD Žilina (ZD), ktoré sa uskutoční dňa 22. mája 2019 o 15:00 hod.  v hoteli Slovakia v Žiline.

 

 Bc. Piliar Milan, predseda predstavenstva 

 

8.3.2019 

Firma pre meranie a rozpočítanie spotreby tepla a vody TECHEM  pripravilia na základe Vašich ohlasov, informáciu a odpovede na Vaše najčastejšie otázky k diaľkovému rádiovému zberu údajov.

 

oddelenie služieb 

28.1.2019 

Pozývame Vás na stretnutie obyvateľov k revitalizácií vnútrobloku na sídlisku Vlčince medzi ulicami Slovanská a Tulská. 

  

Bc. Piliar Milan predseda predstavenstva 

4.12.2018 

Oznam o celodružstevnej dovolenke v dňoch 27. 12.2018 -  4. 1. 2019 vrátane.

 

Bc. Piliar Milan, predseda predstavenstva

4.12.2018 

Podnet na zmenu legislatívy – výkon činnosti ZVB 

 

Judr. Kopáčová Ivana, právne oddelenie 

28.6.2018 

Nová možnost prístupu na portál poschodoch.sk - formou paušálu na dom.

 

Lucia Štefánková, referent evidencie domovníkov, ZVB a predsedov ČS

1.6.2018 

Informácie k vyúčtovaniu nákladov spojených s užívaním bytu, NP za obdobie 1.1.2017 - 31.12.2017, otázky a odpovede.

 

Daňová Eva, vedúca ZC

23.5.2018 

V zmysle čl. 33  ods. 7 Stanov Obvodného stavebného bytového družstva Žilina zvoláva predstavenstvo Obvodného stavebného bytového družstva Žilina, na základe svojho uznesenia č. 46/09/2018, zasadnutie Zhromaždenia delegátov Obvodného stavebného bytového družstva Žilina, ktoré sa uskutoční dňa 6. júna 2018 o 15:00 hod. v hoteli Slovakia v Žiline.

 

Bc. Piliar Milan, predseda predstavenstva 

16.4.2018 

V zmysle čl. 33 Stanov Obvodného stavebného bytového družstva Žilina zvoláva predstavenstvo Obvodného stavebného bytového družstva Žilina, na základe svojho uznesenia č. 31/05/2018, zasadnutie Zhromaždenia delegátov Obvodného stavebného bytového družstva Žilina, ktoré sa uskutoční dňa 16. mája 2018 o 15:00 hod. v hoteli Slovakia v Žiline.

 

Bc. Piliar Milan, predseda predstavenstva 

14.7.2017  

Od 30.7.2017 (nedeľa)  do 3.8.2017 (štvrtok)  ohlásila spoločnosť Žilinská teplárenská, a.s. odstávku všetkých odberných miest, resp. všetkých bytových domov !

 

Ing. Babíková Eva

7.4.2017 

V zmysle čl. 33 Stanov Obvodného stavebného bytového družstva Žilina zvoláva predstavenstvo Obvodného stavebného bytového družstva Žilina, na základe svojho uznesenia č. 51/6/17, zasadnutie Zhromaždenia delegátov Obvodného stavebného bytového družstva Žilina, ktoré sa uskutoční dňa 17. mája 2017 o 15:00 hod. v hoteli Slovakia v Žiline.

 

Bc. Piliar Milan, predseda predstavenstva 

12.12.2016 

Harmonogram odpočtov pomerových meračov, informácie k dodatočným odpočtom 

 

oddelenie služieb

 

7.10.2016 

Voľby predsedu predstavenstva a členov predstavenstva OSBD Žilina na funkčné obdobie 1.11.2016 - 31.10.2021. Voľby sa konali počas zhromaždenia delegátov 28.septembra 2016.

25.8.2016 

V zmysle čl. 33 Stanov Obvodného stavebného bytového družstva Žilina zvoláva predstavenstvo Obvodného stavebného bytového družstva Žilina, na základe svojho uznesenia č. 95/12/16, zasadnutie Zhromaždenia delegátov Obvodného stavebného bytového družstva Žilina, ktoré sa uskutoční dňa 28. septembra 2016 o 15:30 hod. v hoteli Slovakia v Žiline.

 

Bc. Piliar Milan, predseda predstavenstva 

 

20.5.2016 

3. ročník súťaže o najkrajšie upravené okolie domu v správe OSBD Žilina 

 

Bc. Piliar Milan, predseda predstavenstva,

8.4.2016 

Zástupcov vlastníkov bytov pozývame  na odbornú konferenciu OSBD Žilina - hotel Slovakia 20.4.2016. 

 

Bc. Piliar Milan predseda predstavenstva 

20.3.2016 

OSBD Žilina 14. a 16. marca 2016 opäť organizovala odborné semináre pre domovíkov.

 

 Bc. Piliar Milan predsda predstavenstva,

25.9.2015 

Informácie k začiatku vykurovacieho odbobia pre bytové domy v Žiline a Rajci v správe OSBD Žilina.

 

Ing. Babíková Eva, oddelenie služieb

26.5.2015 

Informácie k vyúčtovaniu nákladov spojených s užívaním bytu, NP
za obdobie 1.1.2014 - 31.12.2014

 

Zelná Mária,

14.5.2015 

Upozornenie na neznáme osoby, ktoré sa podvodne snažia dostať do bytov za účelom kontoly spotreby vody a pod.

 

Zelná Mária vedúca oddelenia služieb

27.2.2015 

Oznámenie o dražbe č. 02/2015 dražobnou spolčnosťou.

 

Bc. Piliar Milan, predseda predstavenstva

27.2.2015 

Oznámenie o dražbe č.1/2015 dražobnou spolčnosťou.

 

Bc. Piliar Milan, predseda predstavenstva

13.11.2014 

Pozývame Vás na odbornú konferenciu OSBD Žilina - hotel Slovakia 19.11.2014. 

  

Bc. Piliar Milan predseda predstavenstva 

 
23.5.2014 

Metrologické overenie fakturačných meračov na ústredné kúrenie v lokalite Mesto a Hájik.

 

 Ing. Babíková Eva 

20.12.2013 

Zimná údržba chodníkov.

 

Bc. Piliar Milan predseda predstavenstva

15.7.2013 

Na rokovaní náhradného Zhromaždenia delegátov dňa 10.7.2013 bola zvolená nová kontrolná komisia. 

 

Zelná Mária

8.7.2013 

Žrebovanie výhercov kampane na získavanie kontaktných údajov.

 

Zelná Mária

4.6.2013 

Po ukončenom výberovom konaní od 1.6.2013 servis výťahov v dohodnutých bytových domoch v správe OSBD Žilina vykonáva opäť spoločnosť ELPAS, s.r.o.. 

 

Zelná Mária,

15.3.2013 

OSBD Žilina pripravuje na rok 2013 sériu odborných seminárov...

 

Zelná Mária,

12.12.2012 

Oznámenie o zmene zmluvnej formy výkonu funkcie. (Informácia pre domovníkov, predsedov ČS, zástupcov vlastníkov bytov. )

 

Bučkuliaková Katarína,

23.11.2012 

OSBD  Žilina zriadilo samostatné účty pre všetky spravované bytové domy.  

 

Bc. Piliar Milan, predseda predstavenstva

24.10.2012 

Rozhodujete sa o komplexnej obnove bytového domu? Od októbra 2012 môžete využiť nový program podpory energetickej efektívnosti bytových domov – MUNSEFF.

 

Zelná Mária

12.10.2012 

OSBD Žilina dňa 4. októbra dostalo celoslovenské ocenenie ako najúspešnejší žiadateľ prostriedkov z programu SlovSEFF.

 

Bc. Piliar Milan, predseda predstavenstva

 

10.9.2012

Informácia o neúčasti delegátov (zástupcov členských samospráv) na zhromaždení delegátov OSBD Žilina.

 

 

Hlasovania na schôdzach a vzory zápisov zo schôdzi.

Bučkuliaková Katarína

 

 

Uzatvorili ste dohodu s OSBD Žilina a ostali ste práceneschopný ?

 Bučkuliaková Katarína, Rusnáková Valéria.

 

 

Vysvetlenie k novým preddavkom za užívanie bytu od 1. marca 2012

 Bc. Milan Piliar, predseda predstavenstva.

 

 

OSBD Žilina má od 1. januára 2012 nové poistné zmluvy

 Bc. Milan Piliar, predseda predstavenstva

 

 

Dňa 25.1.2012 sa uskutočnilo stretnutie s domovníkmi a predsedami ČS v Rajci

 Bc. Milan Piliar, predseda predstavenstva.

 

Od 5.12.2011 zabezpečuje poskytovanie služieb základného i rozšíreného súboru KDS OSBD spoločnosť TESATEL, s.r.o.“

 

Oznámenie o výsledku volieb štatutárneho orgánu a kontrolnej komisie OSBD .

sekretariát OSBD

 

 

K novele zákona o vlastníctve bytov - výňatok z príspevku na schôdzi zástupcov vlastníkov bytov a domovníkov v decembri 2008

JUDr. Bojmírová Bibiána  vedúca právnej a bytovej evidencie

 

 

 

Vysporiadanie nedoplatkov nájomcov a vlastníkov bytov z titulu užívania bytov

JUDr.Bojmírová Bibiána  vedúca právneho útvaru

 

 

Ako pripravujeme veľké opravy  v   bytových domoch

Ing. Jaroslava Ďuratná  vedúca technického útvaru

 

 

Ako evidujeme osoby v bytoch  

 Daňová Eva ved. oddelenia nájomné

 

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk