S odvolaním sa na zmluvu o spolupráci a urovnaní vzájomných práv a povinností, ktorú OSBD Žilina uzatvorilo so spoločnosťou TESATEL, s.r.o. dňa 05.12.2011, splnomocnili sme spoločnosť TESATEL, s.r.o., aby zastupovala OSBD Žilina v plnom rozsahu voči všetkým abonentom základného i rozšíreného súboru KDS OSBD tak, aby abonentom bol zabezpečený riadny a nerušený príjem základného i rozšíreného súboru KDS OSBD.

 

 

 

Osobitným splnomocnením sme  spoločnosť TESTAEL, s.r.o. splnomocnili, aby v plnom rozsahu zastupovala OSBD Žilina aj voči vysielateľom, autorským zväzom, ako aj akýmkoľvek iným oprávneným tretím osobám.

 

   

 

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk