Prehľad  o neúčasti delegátov ( zástupcov členských samospráv) na zhromaždení delegátov OSBD Žilina, najvyššieho orgánu družstva za roky 2010-2012. V zozname sú uvedení len delegáti s najvyššou percentuálnou neúčasťou. Pozri tu...

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk