Oznámenie o zmene zmluvnej formy výkonu funkcie.

 

Vážený funkcionár, v suvislosti s posúdením zmluvnej formy doterajšieho výkonu Vašej funkcie ako aj legislatívnými zmenami v Zákonníku práce účinnými od 1.1.2013 dovoľujeme si Vám oznámiť, že týmto dochádza k zmene zmluvnej formy výkonu Vašej funkcie s tým, že uzatvorená dohoda o pracovnej činnosti bude skončená k 31.12.2012. Od 1.1.2013 bude s Vami ako s funkcionárom v zmysle rozhodnutia vlastníkov bytov o Vašom zvolení do tejto funkcie uzatvorená Zmluva o výkone tejto funkcie podľa § 51 Občianského zákonníka.

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk