Vážení vlastníci bytov,

 

všimli ste si vo vstupných priestoroch do Vášho bytového domu (na vstupných dverách, vývesnej tabuli alebo vo výťahu) toto oznámenie?

 Oznam diaľkové odpočty

 

 

Znamená to, že pracovníci servisnej služby Techem budú robiť diaľkový - rádiový zber údajov z Vašich pomerových rozdeľovačov tepla (inštalovaných na radiátoroch) alebo z Vašich bytových vodomerov, príp. z meračov tepla (inštalovaných zväčša pred bytom).

 

Na základe Vašich ohlasov sme pripravili zopár odpovedí na Vaše najčastejšie otázky:


Prečo oznamujete odpočet, keď netreba byť doma?

V zmysle Zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike sme povinní oznámiť termíny odpočtov aj napriek tomu, že nie je potrebné vstupovať do bytov.

 

Prečo na ozname nie je uvedený čas odpočtu?


Servisný pracovník odčítava spotrebu diaľkovo spred domu, resp. z vchodu a pritom spravidla nevstupuje do bytov. Keďže nie je potrebné sprístupniť byt, presný čas neoznamujeme.

 

V deň odpočtu budem odcestovaný. Čo mám robiť?


Oznámenie je iba informatívne, Vaša spotreba bude odčítaná diaľkovo, nemusíte nahlasovať spotreby.

 

Netreba niečo podpísať?


Keďže robíme diaľkový zber, nepodpisujú sa žiadne odpočtové protokoly.

 

Ako je zabezpečený prenos údajov?


Pre Vašu ochranu je prenos údajov zakódovaný a odčítané údaje sa rádiovým prenosom importujú do spracovateľského programu Techem. Následne budú použité pre vypracovanie Vášho vyúčtovania.

 

K akému termínu sa vzťahuje odpočet?


U všetkých typov prístrojov k 31.12. predošlého roka.

 

Pomerové rozdeľovače tepla – na displeji prístroja sa Vám zobrazujú hodnoty: kontrolné číslo prístroja, aktuálny stav a stav k 31.12. , t. j. spotreba za predošlý kalendárny rok (označená ceruzkou). Tento stav vstupuje do rozpočítania a nameraná hodnota zostane uložená v pamäti Vášho prístroja 12 mesiacov.

Pri vodomeroch a meračoch tepla sa diaľkovým zberom odčítajú hodnoty k 31.12. Odporúčame Vám skontrolovať si vizuálne stav okolo tohto termínu.

 

Za aké obdobie sa robí vyúčtovanie?

Zúčtovacie obdobie je od 1.1. – 31.12. predošlého kalendárneho roka.

 

V prípade ďalších otázok sme Vám radi k dispozícii telefonicky (02) 4910 6423, príp. e-mailom techem@techem.sk.
Ďakujeme za porozumenie Tím spoločnosti Techem


© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk