Zhromaždenie delegátov

 

Zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom Družstva, kde uplatňujú členovia svoje právo riadiť záležitosti Družstva a kontrolujú činnosť Družstva a jeho orgánov. Zhromaždenie delegátov plní v plnom rozsahu pôsobnosť členskej schôdze v zmysle § 239 Obchodného zákonníka. Zhromaždenie delegátov tvoria zvolení delegáti na členských schôdzach samospráv v počte podľa čl. 41 Stanov OSBD Žilina.

 

Predstavenstvo

 

Predseda predstavenstva OSBD Žilina:

 • Bc. Milan Piliar

Členovia predstavenstva OSBD Žilina:

 1. Ing. Marián Králik, za lokalitu Vlčince
 2. Ing. Jozef Lukáček, za lokalitu Vlčince
 3. prof. Ing. Jozef Majerčák PhDr., za lokalitu Vlčince
 4. Ing. Daniel Divinec, za lokalitu Solinky - podpredseda predstavenstva
 5. Ing. Jozef Jobb, za lokalitu Solinky
 6. Ing. Róbert Ferner, za lokalitu Hliny
 7. JUDr. Bibiána Bojmírová, za lokalitu Rozptyl - Staré mesto
 8. RNDr. Ivan Bellan, za lokalitu Solinky
 9. Mgr. Peter Hanus, za lokalitu Rozptyl, staré mesto
 10. Ing. Pavol Salaj, za lokalitu Hliny

 

 

 

Kontrolná komisia

 

Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina má od 18.5.2022 novú kontrolnú komisiu. Zvolení členovia kontrolnej komisie si na svojom prvom zasadnutí zvolili spomedzi seba predsedu a podpredsedu kontrolnej komisie.

 

Predseda kontrolnej komisie OSBD Žilina:

Monika Hrabovská

 

 

Podpredseda kontrolnej komisie OSBD Žilina:

Ing. Milada Kodajová

 

Členovia kontrolnej komisie OSBD Žilina:

Iveta Burešová

ing. Katarína Záborská

Anna Šuteková

Veronika Pálfyová

Terézia Berzáková

 

 mail: kontrolna.komisia@osbdza.sk

 

Samospráva

 

Členská schôdza samosprávy.

OSBD Žilina eviduje 195 členských samospráv.

Jednotlivé bytové domy postavené v družstevnej výstavbe, tvoria na sebe nezávislé organizačné jednotky Družstva – členské samosprávy. Samospráva sa ustanovujev prípade združenia 4 členov v ucelených domoch.

 

 

 

 

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk