Zoznam dokumentov na stiahnutie

Pokyny, formuláre, cenník
380 kb
Cenník služieb a poplatkov pri správe bytov a nebytových priestorov platný od 1.7.2019
151 kb
Zákonné hlasovacie kvóra vlastníkov bytov a NP pri rozhodovaní.
174 kb
Nahlasovanie havárií v bytových domoch v správe OSBD Žilina po pracovnej dobe.
211 kb
aktualizované 28.9.2018
45 kb
Postup úkonov, ktoré je potrebné vykonať pri prevode nájomného práva k družstevnému bytu / nebytovému priestoru člena OSBD Žilina na nového nájomcu
48 kb
Postup úkonov, ktoré je potrebné vykonať pri zmene vlastníka bytu / nebytového priestoru u správcu - OSBD Žilina
22 kb
Oznámenie bankového účtu pre výplatu preplatku z vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu / nebytového priestoru (NP)
88 kb
Vzor zápisu z vchodovej schôdze a návrh pozvánky a uznesenia zo schôdze vlastníkov bytov
52 kb
format pdf
47 kb
format xls
18 kb
Žiadosť o preúčtovanie preplatku z vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytu / nebytového priestoru (NP)
Smernice a štatúty
357 kb
Upravujúca postup pri nahliadaní vlastníkov bytov a nebytových priestorov do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv, vyhotovovanie výpisov, odpisov a kópii.
276 kb
platné od 1.1.2019
906 kb
platné od 1.1.2019
Domový poriadok
191 kb
s platnosťou od 1.1.2016
447 kb
platný od 1.9.2014
158 kb
Zoznam dodávateľov, s ktorými má OSBD Žilina podpísané rámcové zmluvy na vykonávanú činnosť.
45 kb
Pravidlá hlasovania o pozmeňovacích návrhoch a konečnom uznesení na rokovaní delegátov OSBD Žilina
61 kb
Materiál a práca zahrnuté v mesačnej paušálnej platbe za servis výťahov
239 kb
aktualizované k 1.12.2019
Stanovy
772 kb
Dodatok č.1 k Stanovám OSBD Žilina, účinnosť od 16.5.2018
179 kb
platný od 28.9.2016
276 kb
platné od 1.7.2016
Požiarna ochrana
© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk