Spravodajca OSBD

Spravodajca 2021
220 kb
Milí čitatelia, dúfame, že tento rok sa vrátime k normálnemu životu a že to bude rok plný zdravia. Žije-me v dobe, v ktorej sú osobné stretnutia vzácnosťou. Učíme sa žiť, pracovať a komunikovať na diaľku. A my v OSBD Žilina to chceme robiť lepšie a informovať vás častejšie.
Spravodajca 2020
197 kb
Informácia o odpočtoch pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (PRNV), vodomerov teplej a studenej vody v bytoch a spoločných priestoroch bytových domov k 31.12.2020
Spravodajca 2019
423 kb
Informácia o odpočtoch pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (PRNV), vodomerov teplej a studenej vody v bytoch a spoločných priestoroch bytových domov k 31.12.2019
232 kb
Poistenie bytových domov od 1.1.2020 opäť s poisťovňou Colonnade
209 kb
OSBD Žilina ponúka svojim zákazníkom novú službu - úhradu poplatkov spojených s užívaním bytu prostredníctvom služby Coopkasa.
245 kb
Čas platnosti overenia bytových vodomerov sa zjednotil na 5 rokov!
235 kb
Aktuality z diania OSBD Žilina.
Spravodajca 2018
145 kb
Aktuálne informácie pre zástupcov vlastníkov a domovníkov
358 kb
Organizácia schôdzí, zabezpečenie zimnej údržby priľahlých chodníkov k bytovým domom, zásady protipožiarnej bezpečnosti.
290 kb
Informácia o odpočtoch pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (PRNV), vodomerov teplej a studenej vody a fakturačných meradiel k 31.12.2018
412 kb
v tomto spravodajcovi prinášame informácie o zmenách, ktoré prináša zákon č. 283/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZoVBaNP), a ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.11.2018.
Spravodajca 2017
432 kb
Organizácia schôdzí vlastníkov, postup pri preplatení drobných nákupov, prác zadaných priamo ZVB alebo domovníkmi a informácie k poisteniu bytových domov a nahlasovaniu poistných udalostí.
242 kb
Informácia o odpočtoch pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (PRNV), vodomerov teplej a studenej vody a fakturačných meradiel k 31.12.2017
Spravodajca 2016
605 kb
Ponuka vývesných skriniek, označenie merných bodov.
810 kb
Financovanie obnovy bytového domu.
380 kb
Vyregulovanie vykurovacej sústavy bytového domu pred a po zateplení.
335 kb
Informácia o odpočtoch pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (PRNV),, vodomerov teplej a studenej vody a fakturačných meradiel k 31.12.2016.
208 kb
Zmeny v interných a družstevných predpisoch.
Spravodajca 2015
316 kb
Problematika obnovy STA v bytových domoch
508 kb
Informácia o zmene v interných predpisoch OSBD Žilina od 01.03.2015, nové zásady pre zvolávanie vchodových schôdzí a hlasovanie na nich
280 kb
Informácia o odpočtoch pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (PRNV) a vodomerov teplej a studenej vody k 31.12.2015
507 kb
Zmena v interných predpisoch OSBD Žilina od 01.03.2015
Spravodajca 2014
113 kb
Informácia o odpočtoch pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (PRNV) a vodomerov teplej a studenej vody k 31.12.2014
110 kb
Informácia o odpočtoch pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (PRNV), vodomerov teplej a studenej vody a fakturačných meradiel k 31.12.2014
248 kb
Informácia o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s vyhradenými technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými v bytových domoch v správe OSBD Žilina
131 kb
Postup pri zmene ističa EE pred elektromerom v spol. priestoroch domu.
413 kb
Najdôležitejšie zmeny a doplnky, ktoré priniesol zákon 205/2014 Z.z. od 01.10.2014.
203 kb
OSBD Žilina oslavuje 50. výročie svojho vzniku.
329 kb
Ešte výhodnejšie poistné podmienky od 1.1.2014.
Spravodajca 2013
107 kb
Informácia o odpočtoch pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (PRNV) a vodomerov teplej a studenej vody
135 kb
Novinky z činnosti družstva.
139 kb
Od 1.6.2013 servis výťahov vo vašom bytovom dome zabezpečuje opäť spoločnosť ELPAS, s.r.o.,
139 kb
Aktuálne informácie.
91 kb
Čo nás čaká v roku 2013.
Spravodajca 2012
86 kb
Informácia o odpočtoch PRNV, teplej a studenej vody.
107 kb
OSBD Žilina zriadilo samostatné účty pre všetky spravované bytové domy.
150 kb
Čo je nové na OSBD.
150 kb
Nový webdomus www.poschodoch.sk
136 kb
Prečo a ako vyhotoviť správnu zápisnicu.
365 kb
Nové poistenie od 1.1.2012 s QBE
© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk