Kontakty:

OBVODNÉ STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO ŽILINA

TULSKÁ 33

010 08 ŽILINA

e-mail: osbdza@osbdza.sk

 

 

Zmeny telefónnych čísiel OSBD Žilina

V rámci zlepšenia zákazníckej orientácie sme dohodli lepšie podmienky so Slovak Telekomom, zmenili nastavenia ústredne a zrušili GSM brány. Dovoláte sa priamo na jednotlivé telefónne čísla zamestnancov a v prípade, že Vás zamestnanci budú kontaktovať, nebude hovor presmerovaný cez GSM bránu, ale priamo budete vidieť ich telefónne číslo.

Zrušené čísla GSM brán: 0907 725 081, 0907 725 082, 0911 872 830.

 

 

Telefónny zoznam OSBD Žilina  (verzia  vo formáte pdf)

 

 E-mailové adresy našich zamestnacov sú tvorené v tvare priezvisko@osbdza.sk .

 

Informácie, podateľňa vrátnica           
041/ 555 33 11
 
 
 
 
 
 
 
Organizačná jednotka
Priezvisko, meno titul
Č. kanc.
Predvoľba
Klapka
Orange mobil
 
ÚTVAR PREDSEDU PREDSTAVENSTVA
Predseda predstavenstva
Piliar Milan Bc.
204
555 33
22
 
piliar@osbdza.sk
Sekretariát
Balčáková Viera Ing.
204
555 33
33
0918592797
osbdza@osbdza.sk
Informácie, podateľňa
Janíková Miriam, 
Jánošíková Jana,
Vrátnica
555 33
11
 
 
Právny referát
 
Kopáčová Ivana JUDr.
210
555 33
 66 
0908125610 
kopacova@osbdza.sk
Lisá Dagmar Mgr.
215
555 33
67
 
lisa@osbdza.sk
Referát pre evidenciu domovníkov, ZVB
a členské samosprávy
  
Štefánková Lucia
106 
555 33
69
 
stefankova@osbdza.sk
Gallová Vladimíra
 555 33 
 64 
 
gallova@osbdza.sk
IT, správca siete
Bučkuliak Milan Ing.
116
555 33
99
0917964120
buckuliak@osbdza.sk
Hospodárska správa, prenájmy
Šafránek Andrej PaedDr.
555 33
77
0918966194
safranek@osbdza.sk
Hospodárska správa,servis PRNV
Varnai Roman 
104
555 33
11
0918592918
varnai@osbdza.sk
Oddelenie služieb 
 
 
Todtová Anna
104
 
555 33
54
 
todtova@osbdza.sk
Kriššáková Andrea Mgr.
555 33
57
  krissakova@osbdza.sk
Bučkuliaková Katarína
112
555 33
35
 
buckuliakova@osbdza.sk
Technik pre riešenie cien, reklamácií 
a sťažností
Gašpieriková Dáša Mgr.
214
555 33
30
 
gaspierikova@osbdza.sk
 
 
 
 
 
 
 
EKONOMICKÝ ÚTVAR
Vedúca ekonomického útvaru
Krupíková Zuzana Ing.
108
555 33
55
0905536532 
krupikova@osbdza.sk
Vedúca finančného oddelenia
Majchráková Oľga
105
555 33
60
 
majchrakova@osbdza.sk
   
 
 
Vráblová Lucia 
  
107
555 33
61
 
vrablova@osbdza.sk
Molnárová Daniela 
555 33
62
 
molnarova@osbdza.sk
Drexlerová Katarína
555 33
65
 
drexlerova@osbdza.sk
Wohlmuthová Marcela
 105
555 33
63
 
wohlmuthova@osbdza.sk
Zákaznícke centrum
Vedúca zákazníckeho centra
Daňová Eva 
zc 
555 33
50
 
danova@osbdza.sk
Evidencia úhrad, bytová evidencia
Jančíková Jana
555 33
51
 
jancikova@osbdza.sk
Eviaková Zuzana
555 33
53
 
eviakova@osbdza.sk
Bytová evidencia, členské vzťahy
Zubeková Erika
555 33
68
 
zubekova@osbdza.sk
Stavebné úpravy, poistky, žiadanky
Michalíková Dominika
555 33
46
 
dominikamichalikova@osbdza.sk
 
 
 
 
 
 
 
TECHNICKÝ ÚTVAR
Vedúca technického útvaru
Ďuratná Jaroslava Ing.
211
555 33
44
0918249926 
 
Príprava veľkých stavieb a investícií
Randíková Zuzana Ing.
206
555 33
40
 
duratna@osbdza.sk
Eliáš Peter Mgr.
555 33
41
 
elias@osbdza.sk
Vonsová Eva
555 33
42
 
vonsova@osbdza.sk
Stavebný dozor
Ondrušek Marián Ing.
207
555 33
45
0905722451
ondrusek@osbdza.sk
Bežná údržba - Hliny, rozptyl smer Rajec
Smatanová Daniela 
208
555 33
47
0918966192
smatanova@osbdza.sk
- Solinky, rozptyl smer Terchová
Jankovský Jozef
555 33
48
0918966191
jankovsky@osbdza.sk
- Vlčince, staré mesto
Antolová Alena 
555 33
49
0907982210
antolova@osbdza.sk
Energetik
Sopko Miloš 
205
555 33
43
0918966193
sopko@osbdza.sk
Vyhradené technické zariadenia
Trnka Jaroslav
555 33
39
0905246072 
trnka@osbdza.sk

 

 

 Nahlasovanie havárií v bytových domoch v správe OSBD Žilina po pracovnej dobe

 

1. Stála služba – informátor OSBD Žilina tel.č.: 041/555 33 11

v prvom rade vždy kontaktovať informátora, informácie ako havárie riešiť, privolanie odbornej pomoci

 

2. Kúrenie: informátor OSBD Žilina tel.č.: 041/555 33 11 

v prípade nutnosti uzavretia ventilov kúrenia v spoločných priestoroch kontaktovať domovníka alebo zástupcu vlastníkov bytov

 

3. Voda: informátor OSBD Žilina tel.č.: 041/555 33 11 

ak sa jedná o vytápanie z bytu nad vami, najprv si overte, či je sused doma, ak mu tečie napr. prípojka k WC, stačí zastaviť prívod vody v bytovom jadre

pri väčšej havárii je potrebné uzatvoriť ventily na stúpačke domu – kľúče u domovníka

 

4. Kanalizácia: Čistenie kanalizačných systémov Milan Šmárik tel.č.: 0905 833 286

poruchy na kanalizačnom potrubí alebo upchatá kanalizácia

 

5. Elektrina: ELPAS, s.r.o.

pohotovostná služba počas pracovnej doby tel.č.: 041/5682 206

pohotovostná služba od 15:00 hod. do 7:00 hod. tel.č.: 0918 388 828

 

6. Výťahy:

názov spoločnosti na hlásenie porúch a telefonický kontakt je umiestnený na tabuľke vo výťahu bytového domu

 

Mimo havarijnej služby zabezpečovanej OSBD Žilina:

porucha v dodávke elektrickej energie SSE dispečing tel. č.: 0800 159 000

porucha v dodávke plynu SPP dispečing tel. č.: 0850 111 727

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk