ČASOPIS OSBD

 

Vážení čitatelia, členovia družstva,

 

od prvého rozhodnutia vydávať interný časopis nášho družstva sa nám podarilo vydať 13 jeho čísiel. Od začiatku bolo naším cieľom poskytnúť obyvateľom v domoch v našej správe informácie o možnostiach zvýšenia kvality, bezpečnosti a komfortu bývania. Dúfame, že sa nám to darí a časopis si našiel medzi vami svojich priaznivcov.

 

O tom, že rozhodnutie vydávať časopis bolo správnym krokom vpred svedčí aj ocenenie, ktoré sme získali v XI. ročníku súťaže Podnikové médium  za rok 2013, ktorú vyhlasuje Klub podnikových médií a Slovenský syndikát novinárov. Dňa 20.5.2014 sme si prevzali cenu „Najperspektívnejšie médium roka 2013“, ktorá bola sponzorovaná Kúpeľmi Brusno. Náš časopis bol opäť ocenený v tejto súťaži aj v roku 2016, keď získal v kategorií Podnikový magazín - externá komunikácia 3. miesto.

Najperspektívnejšie médium roka 2013a

 Ocenenie 2016

Náš časopis je financovaný výlučne zo zdrojov inzercie. Našimi reklamnými partnermi sú zväčša naši obchodní partneri, alebo potenciálni dodávatelia služieb a tovarov pre užívateľov bytov v našej správe. Všetkým touto cestou ďakujeme za doterajšiu podporu a spoluprácu.

 

Vaše námety, postrehy, návrhy zasielajte na e-mail: casopis@osbdza.sk

 

S pozdravom

 

Bc. Milan Piliar

predseda predstavenstva

 


01_12 č.2/2012č.3/2012 Titulka č.4/2012 Titulka č. 1/2013 Titulka č.2/2013     Titulka č.3/2014 Titulka č.1/2015Titulka 1/2018

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk