29.10.2020 

Celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 v Žilina

  

Bc. Piliar Milan predseda predstavenstva 

 

15.5.2020 

Informácie nielen pre seniorov, poskytnuté odborom prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR

 

Bc. Piliar Milan, predseda predstavenstva 

14.5.2020 

Doručovanie Ročných vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytu za rok 2019

 

Bc. Piliar Milan, predseda predstavenstva 

6.4.2020 

Ponuka upratovacích firiem na dezinfekciu spoločných priestorov v bytových domoch.

 

oddelenie služieb

12.3.2020 

Opatrenia v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 a zabezpečenia riadneho chodu organizácie a bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a zákazníkov.

 

Bc. Milan Piliar predseda predstavenstva OSBD Žilina

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk