AKTUALITY a OZNAMY

  

     

 • OZNAM: Odstávka teplej vody. Z dôvodu vymeny  primárneho parného rozvodu tepla za horúcovodný rozvod tepla, ktorý realizuje spoločnosť Žilinská teplárenská, a.s. Vám oznamuje, že v termíne od 11.7.2019 do 9.8.2019  nebude do bytov v lokalite Solinky na uliciach Osiková 1-15 a Jaseňová 1-29  z technických príčin dodávaná teplá voda! Viac informácií...

 •  

 •  

 • Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu za rok 2018 budeme prostredníctvom našich doručovateľov roznášať do bytov v termíne 15.5.2019 - 28.5.2019. Sledujte aj oznamy na vchodových dverách a výveskách, kde doručovateľ oznámi presný dátum roznášky pre váš dom. Neprevzaté vyúčtovania budú zaslané ako doporučená zásielka, prostredníctvom Slovenskej pošty. Informácie k vyúčtovaniu podávame,  po spracovaní všetkých domov v našej správe, od 3.6.2019!

 •  


 • Tenisové dvorce OSBD už otvorené! Príďte si zahrať za nezmenené ceny. Cennik tenisových dvorcov OSBD Žilina

 •  

 •    

 • Spravodajca 1/2019 prináša aktuálne informácie z diania OSBD Žilina (prehodnotenie rámcových zmlúv pre zabezpečenie bežnej údržby, odmeňovanie ZVB a D na základe zápisníce zo schôdze, jarná deratizácia v domoch v správe OSBD, ...)

 •  

 •  

 • Firma pre meranie a rozpočítanie spotreby tepla a vody TECHEM  pripravilia na základe Vašich ohlasov, odpovede na Vaše najčastejšie otázky k diaľkovému rádiovému zberu údajov. • Vyšlo ďaľšie číslo časopisu OSBD správca vášho domova, ktoré distribuujeme do vašich schránok.

 •  

 •  

 • Z dôvodu zavedenia  poplatkov za hotovostné operácie v bankách od 1.1.2019 (vklad hotovosti na účet) by sme Vás chceli informovať o možnosti využívania iných možností úhrady pravidelných platieb za užívanie bytu. Najrýchlejší a najjednoduchší spôsob úhrady platieb je využitie:

 • -bezhotovostného platobného styku – zriadenie trvalého príkazu alebo platba prevodom z účtu

 • -úhrada platby za bývanie peňažným poštovým poukazom na pošte (poštové poukazy Vám budú k dispozícií v Zákazníckom centre OSBD Žilina).

 •  

 •  

 • Nová možnost prístupu na portál poschodoch.sk - formou paušálu na dom.

 •  

 •  

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk