Informácia o odpočtoch pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (PRNV), vodomerov teplej a studenej vody v bytoch a spoločných priestoroch bytových domov k 31.12.2022

  

V dňoch 15.12.2022 - 10.1.2023 sa v bytových domoch v správe OSBD Žilina budú vykonávať koncoročné odpočty pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (PRNV) a vodomerov teplej a studenej vody (ďalej len prístrojov).   

V súčasnosti máme povinnosť odčítať odpočtovou službou, so sprístupnením bytu, 14 798 prístrojov v 144 bytových domoch. V 132 bytových domoch evidujeme 49 665 elektronických prístrojov s rádiovým odpočtom - komplet, bez prístupu do bytu.

 

V otázke sprístupnenia bytu pre odpočtovú službu chceme zdvorilo požiadať vlastníkov bytov o ústretovosť a bezproblémový odpis prístrojov. Externí zamestnanci, ktorí budú vykonávať odpočty sú zaškolení a skúsení. Pokiaľ je prístup k prístrojom voľne prístupný, čas odpisu prístrojov v byte sa skracuje na minimum. Vopred ďakujeme za trpezlivosť a ústretovosť z vašej strany.  

 

Dodatočné odpočty pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania a vodomerov.

 

V prípade, že vlastník, nájomca bytu, nebytového priestoru nesprístupní byt v oznámenom čase konania riadneho odpočtu, zanechá mu odpočtár oznámenie o náhradnom odpočte formou špecifickej vývesky na dverách bytu alebo písomného upozornenia v poštovej schránke. Ak nebude byt/NP sprístupnený ani v náhradnom termíne, dotknutý vlastník, alebo nájomca budú mať možnosť požiadať o odpočet v individuálnom termíne. Odpočet v individuálnom termíne je spoplatnený a využiť ho je možné len v obmedzenom časovom horizonte, do 28.2.2023.

Upozornenie: aby mohli byť odpočty vodomerov na teplú vodu v byte akceptované pre rozpočítanie nákladov za rok 2022, musia byť v byte, NP vykonané najneskôr do 29.02.2023.

 

Upozorňujeme, že dodatočný odpočet prístrojov v individuálnom termíne bude vykonaný len v tých bytoch, ktorých vlastník, nájomca o tento odpis požiada priamo OSBD Žilina.

 

Požiadavku je možné uplatniť osobne, telefonicky alebo e-mailom na nasledovných kontaktoch:

 

Kontakt OSBD Žilina: Mgr. Andrea Kriššáková, Anna Todtová, Katarína Bučkuliaková

Telefón: 041/ 555 33 57, 54, 35

 

Harmonogram odpočtov

Ulica Mesto / Obec Dátum Deň Čas OD - DO
A. Bernoláka  440 Varín Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
A. Bernoláka 11 Varín Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
A. Bernoláka 15 Varín 21.12.2022 streda 10.40-11.00
A. Bernoláka 16 Varín 21.12.2022 streda 11.00-11.20
A. Bernoláka 18 Varín 21.12.2022 streda 11.20-12.20
A. Bernoláka 439 Varín 21.12.2022 streda 10.05-10.20
A. Bernoláka 441 Varín 21.12.2022 streda 10.20-10.40
Alexyho 1 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Alexyho 2 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Alexyho 3 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Antona Bernoláka 25 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Antona Bernoláka 27 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Antona Bernoláka 31 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Antona Bernoláka 33 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Antona Bernoláka 37 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Antona Bernoláka 39 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Antona Bernoláka 43 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Antona Bernoláka 45 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Antona Bernoláka 50 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Antona Bernoláka 52 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Antona Bernoláka 56 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Antona Bernoláka 58 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Antona Bernoláka 62 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Antona Bernoláka 64 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Antona Bernoláka 68 Žilina 22.12.2022 štvrtok 18.00-19.00
Antona Bernoláka 70 Žilina 22.12.2022 štvrtok 19.00-20.00
B.S.Timravy 1 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
B.S.Timravy 10 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
B.S.Timravy 2 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
B.S.Timravy 3 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
B.S.Timravy 4 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
B.S.Timravy 5 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
B.S.Timravy 6 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
B.S.Timravy 7 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
B.S.Timravy 8 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
B.S.Timravy 9 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Bajzova 13 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Bajzova 15 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Bajzova 17 Žilina 17.12.2022 sobota 14.30-19.30
Bajzova 19 Žilina 17.12.2022 sobota 09.00-14.30
Bajzova 25 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Bajzova 27 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Bajzova 29 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Bajzova 31 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Bajzova 33 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Bajzova 35 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Bajzova 37 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Bajzova 39 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Berlínska 1 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Berlínska 2 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Berlínska 3 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Berlínska 4 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Berlínska 5 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Berlínska 6 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Berlínska 7 Žilina 19.12.2022 pondelok 18.00-20.00
Berlínska 8 Žilina 19.12.2022 pondelok 18.00-20.00
Berlínska 9 Žilina 19.12.2022 pondelok 18.00-20.00
Borová 10 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Borová 11 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Borová 12 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Borová 13 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Borová 14 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Borová 15 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Borová 16 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Borová 17 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Borová 18 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Borová 19 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Borová 2 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Borová 20 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Borová 21 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Borová 22 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Borová 23 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Borová 24 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Borová 25 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Borová 26 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Borová 29 Žilina 4.1.2023 streda 14.30-19.00
Borová 3 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Borová 30 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Borová 33 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Borová 34 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Borová 35 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Borová 37 Žilina 3.1.2023 utorok 14.00-15.00
Borová 38 Žilina 3.1.2023 utorok 15.00-16.30
Borová 39 Žilina 3.1.2023 utorok 16.30-17.30
Borová 4 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Borová 40 Žilina 3.1.2023 utorok 17.30-18.30
Borová 41 Žilina 3.1.2023 utorok 18.30-19.30
Borová 5 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Borová 6 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Borová 7 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Borová 8 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Borová 9 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Bôrická cesta 105 Žilina 5.1.2023 štvrtok 18.00-19.00
Bystrická  10 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Bystrická 81/9 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Čajákova 6 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Čajákova 8 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Černovská  6 Žilina 17.12.2022 sobota 9.00-11.00
Černovská  7 Žilina 17.12.2022 sobota 9.00-11.00
Černovská 10 Žilina 18.12.2022 nedeľa 9.00-11.00
Černovská 11 Žilina 18.12.2022 nedeľa 9.00-11.00
Černovská 5 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Černovská 8 Žilina 17.12.2022 sobota 9.00-11.00
Černovská 9 Žilina 18.12.2022 nedeľa 9.00-11.00
Divinka - Lalinok 13 Divinka     Odpis podľa dohody s vlastníkmi
Divinka - Lalinok 13 Divinka     Odpis podľa dohody s vlastníkmi
Dobšinského  8 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Dobšinského 10 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Dobšinského 11 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Dobšinského 17 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Dobšinského 18 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Dobšinského 19 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Dobšinského 20 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Dobšinského 21 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Dobšinského 22 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Dobšinského 7 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Dobšinského 9 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Dolná Tížina 5 Dolná Tížina 21.12.2022 streda 09.05-09.20
Dolná ulica 432/1 Kunerad 19.12.2022 pondelok 13.30-14.30
Dolná ulica 432/2 Kunerad 19.12.2022 pondelok 13.30-14.30
Dolná ulica 432/3 Kunerad 19.12.2022 pondelok 13.30-14.30
Dolná ulica 433/1 Kunerad 19.12.2022 pondelok 14.30-15.30
Dolná ulica 433/2 Kunerad 19.12.2022 pondelok 14.30-15.30
Dolná ulica 433/3 Kunerad 19.12.2022 pondelok 14.30-15.30
Družínska 497/95 Rosina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Dubenec 100 Varín 21.12.2022 streda 09.55-10.05
Dubová 1 Žilina 8.1.2023 nedeľa 09.00-10.30
Dubová 11 Žilina 3.1.2023 utorok 17.00-18.30
Dubová 13 Žilina 3.1.2023 utorok 17.00-18.30
Dubová 15 Žilina 3.1.2023 utorok 17.00-18.30
Dubová 17 Žilina 3.1.2023 utorok 18.00-20.00
Dubová 19 Žilina 3.1.2023 utorok 18.00-20.00
Dubová 2 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Dubová 21 Žilina 3.1.2023 utorok 18.00-20.00
Dubová 23 Žilina 3.1.2023 utorok 18.00-20.00
Dubová 25 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Dubová 27 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Dubová 29 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Dubová 3 Žilina 8.1.2023 nedeľa 10.30-11.30
Dubová 31 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Dubová 33 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Dubová 35 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Dubová 4 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Dubová 5 Žilina 8.1.2023 nedeľa 13.30-14.45
Dubová 7 Žilina 8.1.2023 nedeľa 14.45-16.00
Dubová 9 Žilina 8.1.2023 nedeľa 16.00-18.00
E. Nécseya 1 Žilina 28.12.2022 streda 16.00-17.00
E. Nécseya 2 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
E. Nécseya 3 Žilina 28.12.2022 streda 16.00-17.00
E. Nécseya 4 Žilina 28.12.2022 streda 16.00-17.00
Fatranská  8 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Fatranská  9 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Fatranská 10 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Fatranská 11 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Fatranská 12 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Fatranská 13 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Fatranská 14 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Fatranská 15 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Fatranská 16 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Fatranská 7 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Fullova 4 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Fullova 5 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Fullova 6 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Fullova 7 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Gabajova 17 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Gabajova 2 Žilina 16.12.2022 piatok 16:00-17:00
Gabajova 20 Žilina 16.12.2022 piatok 17:00-18:30
Gabajova 22 Žilina 16.12.2022 piatok 17:00-18:30
Gabajova 24 Žilina   piatok odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Gabajova 26 Žilina   piatok odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Gabajova 28 Žilina 21.12.2022 piatok 18.00-20.00
Gabajova 3 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Gabajova 30 Žilina 21.12.2022 piatok 18.00-20.00
Gabajova 4 Žilina 16.12.2022 piatok 16:00-17:00
Gabajova 5 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Gaštanová 1 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Gaštanová 10 Žilina 15.12.2022 štvrtok 17.00-17.45
Gaštanová 12 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Gaštanová 14 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Gaštanová 16 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Gaštanová 18 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Gaštanová 2 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Gaštanová 20 Žilina 16.12.2022 piatok 15.30-16.45
Gaštanová 22 Žilina 16.12.2022 piatok 16.45-18.00
Gaštanová 24 Žilina 16.12.2022 piatok 18.00-19.15
Gaštanová 28 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Gaštanová 28 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Gaštanová 29,31 Žilina 22.12.2022 štvrtok 14.00-18.00
Gaštanová 3 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Gaštanová 30 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Gaštanová 32 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Gaštanová 34 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Gaštanová 35 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Gaštanová 36 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Gaštanová 38 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Gaštanová 40 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Gaštanová 42 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Gaštanová 44 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Gaštanová 46 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Gaštanová 5 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Gaštanová 50,52 Žilina 23.12.2022 piatok 14.00-18.00
Gaštanová 6 Žilina 15.12.2022 štvrtok 15.30-16.20
Gaštanová 8 Žilina 15.12.2022 štvrtok 16.20-17.00
Gbeľany 130 Gbeľany 21.12.2022 streda 12.30-12.40
Gbeľany 131 Gbeľany 21.12.2022 streda 12.40-12.50
Gbeľany 132 Gbeľany 21.12.2022 streda 12.50-13.00
Gemerská 1 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Gemerská 2 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Gemerská 3 Žilina 27.12.2022 utorok 19.00-20.00
Gemerská 4 Žilina 27.12.2022 utorok 19.00-20.00
Hečkova 34 Žilina 12.12.2022 pondelok 18.00-19.00
Hečkova 36 Žilina 12.12.2022 pondelok 17.00-18.00
Hečkova 38 Žilina 12.12.2022 pondelok 16.00-17.00
Hečkova 40 Žilina 12.12.2022 pondelok 15.00-16.00
Hlinská 20 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Hlinská 6 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Hlinská 8 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Hollého  10 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Hollého  13 Rajec 27.12.2022 utorok 09.00-10.00
Hollého  15 Rajec 27.12.2022 utorok 11.00-12.00
Hollého  45 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Hollého 11 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Hollého 12 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Hollého 14 Rajec 27.12.2022 utorok 10.00-11.00
Hollého 16 Rajec 27.12.2022 utorok 14.00-15.00
Hollého 17 Rajec 27.12.2022 utorok 15.00-16.00
Hollého 18 Rajec 27.12.2022 utorok 16.00-17.00
Hollého 3 Žilina 20.12.2022 utorok 15.30-16.00
Hollého 46 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Hollého 49 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Hollého 51 Žilina 28.12.2022 streda 18.45 -19.30
Hollého 53 Žilina 28.12.2022 streda 18.45 -19.30
Hollého 55 Žilina 28.12.2022 streda 18.45 -19.30
Hollého 7 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Hollého 8 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Hollého 9 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Horný Hričov Horný Hričov 21.12.2022 streda 15.00-15.40
Horný Hričov 601 Horný Hričov 21.12.2022 streda 15.40-15.50
Horný Hričov 602 Horný Hričov 21.12.2022 streda 15.50-16.00
Horný Hričov 603 Horný Hričov 21.12.2022 streda 16.00-16.10
Hôrky 272 Hôrky 20.12.2022 utorok 07.45-08.15
J. C. Hronského 10 Žilina 29.12.2022 štvrtok 17.00 -17.45
J. Vojtaššáka 1 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
J. Vojtaššáka 10 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
J. Vojtaššáka 11 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
J. Vojtaššáka 2 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
J. Vojtaššáka 3 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
J. Vojtaššáka 4 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
J. Vojtaššáka 5 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
J. Vojtaššáka 6 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
J. Vojtaššáka 7 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
J. Vojtaššáka 8 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
J. Vojtaššáka 9 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
J.C.Hronského 6 Žilina 11.12.2022 nedeľa 16.30-17.00
Jabloňová 2 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Jarná 12 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Jarná 14 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Jarná 16 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Jarná 2 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Jarná 4 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Jarná 6 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Jaseňová 1 Žilina 15.12.2022 štvrtok 14.00-15.30
Jaseňová 10 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Jaseňová 11 Žilina 7.1.2023 sobota 19.00-20.00
Jaseňová 12 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Jaseňová 13 Žilina 7.1.2023 sobota 19.00-20.00
Jaseňová 14 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Jaseňová 15 Žilina 7.1.2023 sobota 19.00-20.00
Jaseňová 16 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Jaseňová 17 Žilina 7.1.2023 sobota 16.00-19.00
Jaseňová 18 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Jaseňová 19 Žilina 7.1.2023 sobota 16.00-19.00
Jaseňová 2 Žilina 4.1.2023 streda 16.00-17.30
Jaseňová 20 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Jaseňová 21 Žilina 7.1.2023 sobota 16.00-19.00
Jaseňová 22 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Jaseňová 23 Žilina 7.1.2023 sobota 16.00-19.00
Jaseňová 25 Žilina 7.1.2023 sobota 16.00-19.00
Jaseňová 27 Žilina 7.1.2023 sobota 16.00-19.00
Jaseňová 29 Žilina 7.1.2023 sobota 16.00-19.00
Jaseňová 3 Žilina 15.12.2022 štvrtok 15.30-17.00
Jaseňová 38 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Jaseňová 40 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Jaseňová 42 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Jaseňová 44 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Jaseňová 46 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Jaseňová 5 Žilina 15.12.2022 štvrtok 17.00-19.30
Jaseňová 6 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Jaseňová 7 Žilina 16.12.2022 piatok 14.00-16.30
Jaseňová 8 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Jaseňová 9 Žilina 16.12.2022 piatok 16.30-19.00
Jasenové 193 Jasenové 19.12.2022 pondelok 11.20-11.35
Javorová 1 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Javorová 1 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Javorová 10 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Javorová 11 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Javorová 12 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Javorová 13 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Javorová 2 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Javorová 2 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Javorová 3 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Javorová 3 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Javorová 4 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Javorová 4 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Javorová 5 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Javorová 6 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Javorová 7 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Javorová 8 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Javorová 9 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Jesenského 19 Žilina 28.12.2022 streda 17.30 -18.30
Juraja Fándlyho 27 Žilina 22.12.2022 štvrtok 17.00-18.00
Juraja Fándlyho 29 Žilina 22.12.2022 štvrtok 17.00-18.00
Juraja Slottu 26 Žilina 29.12.2022 štvrtok 18.30-19.00
Juraja Slottu 28 Žilina 29.12.2022 štvrtok 18.00-18.30
Kamenná Poruba 410 Kamenná Poruba 19.12.2022 pondelok 10.35-10.45
Karola Kmeťku 1 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Karola Kmeťku 2 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Karola Kmeťku 3 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Karola Kmeťku 4 Žilina 21.12.2022 streda 17.00-18.00
Karola Kmeťku 5 Žilina 21.12.2022 streda 18.00-19.00
Karola Kmeťku 6 Žilina 21.12.2022 streda 19.00-20.00
Karola Kmeťku 7 Žilina 20.12.2022 utorok 17.00-18.00
Karola Kmeťku 8 Žilina 20.12.2022 utorok 18.00-19.00
Karola Kmeťku 9 Žilina 20.12.2022 utorok 19.00-20.00
Karpatská 1 Žilina 23.12.2022 piatok 16.30-17.45
Karpatská 13 Žilina 27.12.2022 utorok 18.00-19.00
Karpatská 14 Žilina 27.12.2022 utorok 18.00-19.00
Karpatská 14 Žilina 27.12.2022 utorok 18.00-19.00
Karpatská 15 Žilina 27.12.2022 utorok 18.00-19.00
Karpatská 2 Žilina 23.12.2022 piatok 17.45.-18.30
Karpatská 3 Žilina 23.12.2022 piatok 18.30 -20.00
Karpatská 4 Žilina 27.12.2022 utorok 17.00-18.00
Karpatská 5 Žilina 27.12.2022 utorok 17.00-18.00
Klemensova 29 Žilina 11.12.2022 nedeľa 14.00-15.00
Klemensova 31 Žilina 11.12.2022 nedeľa 15.00-16.00
Komenského 63 Žilina 23.12.2022 piatok 17.00-18.00
Komenského 65 Žilina 23.12.2022 piatok 17.00-18.00
Korzo 16 Žilina 22.12.2022 štvrtok 12.40-13.05
Korzo 18 Žilina 22.12.2022 štvrtok 13.05-13.30
Kotešová 361 Kotešová 20.12.2022 utorok 11.55-12.10
Kotešová 374 Kotešová Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Krasňany 165 Krasňany 21.12.2022 streda 09.30-09.40
Krasňany 167 Krasňany 21.12.2022 streda 09.40-09.50
Kubínska 10 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Kubínska 8 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Kubínska 9 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Kvačalová 25 Žilina 22.12.2022 štvrtok 08.00-08.15
Kvačalová 27 Žilina 22.12.2022 štvrtok 08.15-08.30
Kvačalová 29 Žilina 22.12.2022 štvrtok 08.30-08.45
Kvačalová 31 Žilina 22.12.2022 štvrtok 08.45-09.00
Kvačalová 33 Žilina 22.12.2022 štvrtok 09.00-09.15
Kvačalová 35 Žilina 22.12.2022 štvrtok 09.15-09.30
Kvačalová 37 Žilina 22.12.2022 štvrtok 09.30-09.45
Kvačalová 39 Žilina 22.12.2022 štvrtok 09.45-10.00
Kvačalová 41 Žilina 22.12.2022 štvrtok 10.00-11.00
Lesná 40 Žilina 22.12.2022 štvrtok 11.55-12.10
Lesná 46 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Lesná 48 Žilina 22.12.2022 štvrtok 11.40-11.55
Lichardova 1 Žilina 7.1.2023 sobota 10.00-11.00
Lichardova 10 Žilina 7.1.2023 sobota 13.00-13.30
Lichardova 11 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Lichardova 12 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Lichardova 13 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Lichardova 14 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Lichardova 15 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Lichardova 16 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Lichardova 17 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Lichardova 18 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Lichardova 2 Žilina 7.1.2023 sobota 10.00-11.00
Lichardova 3 Žilina 7.1.2023 sobota 10.00-11.00
Lichardova 4 Žilina 7.1.2023 sobota 11.00-12.00
Lichardova 5 Žilina 7.1.2023 sobota 11.00-12.00
Lichardova 6 Žilina 7.1.2023 sobota 11.00-12.00
Lichardova 7 Žilina 7.1.2023 sobota 12.00-13.00
Lichardova 8 Žilina 7.1.2023 sobota 12.00-13.00
Lichardova 9 Žilina 7.1.2023 sobota 12.00-13.00
Limbová 1 Žilina 21.12.2022 streda 14.00-14.45
Limbová 10 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Limbová 11 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Limbová 12 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Limbová 13 Žilina 18.12.2022 nedeľa 09.00-10.30
Limbová 14 Žilina 18.12.2022 nedeľa 10.30-12.00
Limbová 15 Žilina 18.12.2022 nedeľa 13.30-15.20
Limbová 16 Žilina 18.12.2022 nedeľa 15.20-17.30
Limbová 17 Žilina 18.12.2022 nedeľa 17.30-19.30
Limbová 18 Žilina 27.12.2022 utorok 14.00-15.00
Limbová 19 Žilina 27.12.2022 utorok 15.00-16.00
Limbová 2 Žilina 21.12.2022 streda 14.45-15.30
Limbová 20 Žilina 27.12.2022 utorok 16.00-17.00
Limbová 21 Žilina 27.12.2022 utorok 17.00-18.00
Limbová 22 Žilina 28.12.2022 streda 17.30-18.45
Limbová 23 Žilina 28.12.2022 streda 18.45-19.30
Limbová 24 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Limbová 3 Žilina 21.12.2022 streda 15.30-16.30
Limbová 4 Žilina 21.12.2022 streda 16.30-17.30
Limbová 5 Žilina 21.12.2022 streda 17.30-18.30
Limbová 6 Žilina 21.12.2022 streda 18.30-19.30
Limbová 7 Žilina 19.12.2022 pondelok 14.00-16.00
Limbová 8 Žilina 19.12.2022 pondelok 16.00-17.30
Limbová 9 Žilina 19.12.2022 pondelok 17.30-19.30
Lipová 1 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Lipová 3 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Lipová 4 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Lipová 5 Žilina 20.12.2022 utorok 12.45-13.00
Lipová 5 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Lipová 6 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Lipová 7 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Lipová 7 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Lipová 8 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Lipová 9 Žilina 20.12.2022 utorok 13.00-13.15
Ľubľanská 4 Žilina 19.12.2022 pondelok 16.00-18.00
Ľubľanská 5 Žilina 19.12.2022 pondelok 16.00-18.00
Ľubľanská 6 Žilina 19.12.2022 pondelok 16.00-18.00
Lúčanská 46 Lietavská Lúčka     Odpis podľa dohody s vlastníkmi
M.R.Štefánika 23 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Martinská 7 Žilina 21.12.2022 streda 16:00-17:00
Martinská 8 Žilina 21.12.2022 streda 16:00-17:00
Martinská 9 Žilina 21.12.2022 streda 16:00-17:00
Minčolská 1 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Minčolská 2 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Minčolská 3 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Minčolská 4 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Mojš 190 Mojš 21.12.2022 streda 13.35-14.05
Moyzesova 14 Žilina 4.1.2023 štvrtok 15.00-15.30
Moyzesova 3 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Moyzesova 66 Žilina 20.12.2022 utorok 08.25-08.45
Mudrochova  2 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Mudrochova  8 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Mudrochova 1 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Mudrochova 3 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Mudrochova 4 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Mudrochova 5 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Mudrochova 6 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Mudrochova 7 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Mudrochova 9 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Na Stanicu 25/1 Žilina 20.12.2022 utorok 14.00-14.30
Na Stanicu 25/2 Žilina 20.12.2022 utorok 14.30-15.00
Nanterská 1 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Nanterská 15 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Nanterská 16 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Nanterská 17 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Nanterská 18 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Nanterská 19 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Nanterská 2 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Nanterská 20 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Nanterská 3 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Nanterská 4 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Nanterská 5 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Nanterská 6 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Nanterská 7 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Nanterská 8 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Obrancov mieru 1 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Obrancov mieru 387/38 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Obrancov mieru 388/39 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Obrancov mieru 389 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Okružná 163 Krasňany Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Oravská cesta 1 Žilina 5.1.2023 štvrtok 14.30-15.30
Oravská cesta 2 Žilina 5.1.2023 štvrtok 15.30-16.30
Oravská cesta 3 Žilina 5.1.2023 štvrtok 16.30-17.30
Orgovánová 197 Rajec 4.1.2023 streda 15.30-18.30
Osiková 1 Žilina 7.1.2023 sobota 09.00-10.30
Osiková 10 Žilina 28.12.2022 streda 15.00-16.00
Osiková 11 Žilina 28.12.2022 streda 16.00-17.00
Osiková 12 Žilina 29.12.2022 štvrtok 14.00-15.20
Osiková 13 Žilina 29.12.2022 štvrtok 15.20-17.00
Osiková 14 Žilina 29.12.2022 štvrtok 17.00-18.00
Osiková 15 Žilina 29.12.2022 štvrtok 18.00-19.30
Osiková 2 Žilina 7.1.2023 sobota 10.30-12.00
Osiková 3 Žilina 7.1.2023 sobota 12.00-13.30
Osiková 4 Žilina 7.1.2023 sobota 13.30-15.00
Osiková 5 Žilina 7.1.2023 sobota 15.00-16.30
Osiková 6 Žilina 7.1.2023 sobota 16.30-17.45
Osiková 7 Žilina 7.1.2023 sobota 17.45-18.30
Osiková 8 Žilina 7.1.2023 sobota 18.30-19.45
Osiková 9 Žilina 28.12.2022 streda 14.00-15.00
Oslobodenia 164/18 Belá Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Oslobodenia 236 Belá 21.12.2022 streda 08.45-08.55
Piešťanská 1 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Piešťanská 2 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Piešťanská 3 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Piešťanská 4 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Piešťanská 5 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Piešťanská 6 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Piešťanská 7 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Piešťanská 8 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Pionierska 184 Rajecké Teplice 19.12.2022 pondelok 08.50-09.10
Pionierska 185 Rajecké Teplice 19.12.2022 pondelok 09.15-09.35
Pionierska 186 Rajecké Teplice 19.12.2022 pondelok 09.40-10.00
Pionierska 187 Rajecké Teplice 19.12.2022 pondelok 10.05-10.25
Platanová 10 Žilina 2.1.2023 pondelok 16.30-18.30
Platanová 11 Žilina 2.1.2023 pondelok 16.30-18.30
Platanová 12 Žilina 2.1.2023 pondelok 16.30-18.30
Platanová 13 Žilina 2.1.2023 pondelok 16.30-18.30
Platanová 14 Žilina 2.1.2023 pondelok 16.30-18.30
Platanová 15 Žilina 2.1.2023 pondelok 16.30-18.30
Platanová 16 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Platanová 17 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Platanová 18 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Platanová 19 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Platanová 20 Žilina 4.1.2023 streda 17.30-20.00
Platanová 21 Žilina 4.1.2023 streda 17.30-20.00
Platanová 22 Žilina 4.1.2023 streda 17.30-20.00
Platanová 23 Žilina 4.1.2023 streda 17.30-20.00
Platanová 24 Žilina 4.1.2023 streda 17.30-20.00
Platanová 28 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Platanová 29 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Platanová 30 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Platanová 31 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Platanová 6 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Platanová 7 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Platanová 8 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Platanová 9 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Pod Sadom 3 Žilina 20.12.2022 utorok 09.50-10.10
Pod Sadom 66 Žilina     Odpis podľa dohody s vlastníkmi
Pod Sadom 68 Žilina  20.12.2022 utorok 09.20-09.40
Popradská 1 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Popradská 2 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Popradská 3 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Popradská 4 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Predmestská 28 Žilina 10.12.2022 sobota 9.00-10.00
Predmestská 30 Žilina 10.12.2022 sobota 10.00-11.00
Predmestská 32 Žilina 10.12.2022 sobota 11.00-12.00
Predmestská 34 Žilina 28.12.2022 streda 17.00-18.00
Predmestská 36 Žilina 11.12.2022 nedeľa 9.00-10.00
Predmestská 38 Žilina 28.12.2022 streda 18.00-19.00
Predmestská 40 Žilina 28.12.2022 streda 19.00-20.00
Predmestská 42 Žilina 30.12.2022 piatok 16.00-17.30
Predmestská 44 Žilina 30.12.2022 piatok 17.30-19.00
Predmestská 46 Žilina 30.12.2022 piatok 19.00-20.00
Predmestská 48 Žilina 29.12.2022 štvrtok 16.00-18.00
Predmestská 50 Žilina 29.12.2022 štvrtok 16.00-18.00
Predmestská 54 Žilina 29.12.2022 štvrtok 18.00-19.00
Predmestská 56 Žilina 29.12.2022 štvrtok 18.00-19.00
Predmestská 58 Žilina 29.12.2022 štvrtok 19.00-20.00
Predmestská 60 Žilina 29.12.2022 štvrtok 19.00-20.00
Pri Rajčanke 48 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Radlinského 11 Žilina 17.12.2022 sobota 9.00-10.15
Radlinského 22 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Rajecká cesta 1  Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Rajecká cesta 3 Žilina 3.1.2023 utorok 18.00-19.00
Rajecká cesta 7 Žilina 3.1.2023 utorok 17.00-18.00
Revolučná 5 Žilina 11.12.2022 nedeľa 10.00-12.00
Rosina  569 Rosina 20.12.2022 utorok 13.30-13.45
Ružová 191 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Ružová 192 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Ružova 26 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Ružova 28 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Ružova 30 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Ružova 32 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Rybníky 944/9 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Saleziánska 11 Žilina 23.12.2022 piatok 18.00-19.00
Saleziánska 13 Žilina 23.12.2022 piatok 18.00-19.00
Saleziánska 7 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Saleziánska 9 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Sama Chalúpku 32 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Severná 23 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Severná 25 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Severná 27 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Severná 29 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Severná 31 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Skalka 11 Lietavská Lúčka 19.12.2022 pondelok 11.55-12.15
Skalka 217 Lietavská Lúčka     Odpis podľa dohody s vlastníkmi
Skalka 238 Lietavská Lúčka Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Skalka 24 Lietavská Lúčka 19.12.2022 pondelok 12.20-12.40
Skalka 38 Lietavská Lúčka Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Smreková  8 Žilina 13.12.2022 utorok 17.00-17.45
Smreková 15 Žilina 30.12.2022 piatok 14.00-15.30
Smreková 16 Žilina 30.12.2022 piatok 15.30-17.00
Smreková 17 Žilina 30.12.2022 piatok 17.00-19.00
Smreková 18 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Smreková 187 Rajec 3.1.2023 utorok 15.30-18.00
Smreková 19 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Smreková 2 Rajec Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Smreková 20 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Smreková 21 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Smreková 22 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Smreková 23 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Smreková 24 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Smreková 25 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Smreková 26,27 Žilina 20.12.2022 utorok 14.00-19.45
Smreková 28 Žilina 5.1.2023 štvrtok 16.00-18.00
Smreková 3 Rajec 28.12.2022 streda 15.30-16.30
Smreková 3 Žilina 2.1.2023 pondelok 14.30-16.00
Smreková 30 Žilina 5.1.2023 štvrtok 18.00-20.00
Smreková 4 Rajec 28.12.2022 streda 16.30-17.30
Smreková 4 Žilina 2.1.2023 pondelok 16.00-17.30
Smreková 5 Rajec 28.12.2022 streda 17.30-18.30
Smreková 5 Žilina 2.1.2023 pondelok 17.30-19.00
Smreková 6 Žilina 13.12.2022 utorok 15.30-16.20
Smreková 6 Rajec 28.12.2022 streda 18.30-19.30
Smreková 7 Žilina 13.12.2022 utorok 16.20-17.00
Suvorovova 26 Žilina 29.12.2022 štvrtok 19.00-20.00
Suvorovova 28 Žilina 29.12.2022 štvrtok 19.00-20.00
Suvorovova 3 Žilina 29.12.2022 štvrtok 18.00-19.00
Sv. Bystríka 1 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Sv. Bystríka 2 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Sv. Bystríka 3 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Sv. Bystríka 4 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Sv. Bystríka 5 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Školská 381 Rajecké Teplice Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Školská 394 Rajecké Teplice 19.12.2022 pondelok 08.25-08.45
Školská 4 Rajecké Teplice Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Školská 486 Rajecké Teplice 19.12.2022 pondelok 08.00-08.20
Školská 94 Terchová 21.12.2022 streda 08.00-08.30
Školská 95 Terchová 21.12.2022 streda 08.00-08.30
Tatranská 1 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Tatranská 2 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Tatranská 3 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Teplička nad Váhom 660 Teplička nad Váhom Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Teplička nad Váhom 758 Teplička nad Váhom 21.12.2022 streda 13.05-13.20
Tichá 23 Žilina 22.12.2022 štvrtok 12.15-12.30
Tomáša Ružičku 3 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Tomáša Ružičku 5 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Tomáša Ružičku 7 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Tomáša Ružičku 9 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Trnavská 1 Žilina 2.1.2023 pondelok 18.30-19.00
Trnavská 12 Žilina 27.12.2022 utorok 16.00-17.00
Trnavská 13 Žilina 27.12.2022 utorok 16.00-17.00
Trnavská 14 Žilina 27.12.2022 utorok 16.00-17.00
Trnavská 2 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Trnavská 4 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Trnavská 5 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Trnavská 6 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Trnavská 7 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Tulská 1 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Tulská 10 Žilina 17.12.2022 sobota 18.30-20.00
Tulská 11 Žilina 18.12.2022 nedeľa 17.00-18.30
Tulská 12 Žilina 18.12.2022 nedeľa 17.00-18.30
Tulská 13 Žilina 18.12.2022 nedeľa 18.30-20.00
Tulská 14 Žilina 18.12.2022 nedeľa 18.30-20.00
Tulská 15 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Tulská 16 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Tulská 17 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Tulská 18 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Tulská 19 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Tulská 2 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Tulská 20 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Tulská 27 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Tulská 28 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Tulská 29 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Tulská 3 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Tulská 30 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Tulská 31 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Tulská 7 Žilina 17.12.2022 sobota 17.00-18.30
Tulská 8 Žilina 17.12.2022 sobota 17.00-18.30
Tulská 9 Žilina 17.12.2022 sobota 18.30-20.00
Turie 431 Turie 20.12.2022 utorok 11.10-11.25
V. Spanyola 22 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
V. Spanyola 24 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
V. Spanyola 34 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Veľká Okružná 17 Žilina 22.12.2022 štvrtok 11.10-11.30
Veľká Okružná 7 Žilina 20.12.2022 utorok 10.20-10.35
Veľká Okružná 80 Žilina 11.12.2022 nedeľa 16.00-16.30
Veľká Okružná 84 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Veľká Okružná 9 Žilina 20.12.2022 utorok 10.35-10.50
Vojtecha Tvrdého 6 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Záborského 1 Žilina 20.12.2022 utorok 16:00-17:00
Záborského 2 Žilina 20.12.2022 utorok 16:00-17:00
Záborského 3 Žilina 20.12.2022 utorok 16:00-17:00
Záborského 4 Žilina 20.12.2022 utorok 16:00-17:00
Záborského 5 Žilina 20.12.2022 utorok 16:00-17:00
Závodská cesta 60 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Zbyňov 137 Zbýňov 19.12.2022 pondelok 10.55-11.15
Zvolenská 1 Žilina 22.12.2022 štvrtok 16.00-18.00
Zvolenská 10 Žilina 22.12.2022 štvrtok 18.00-20.00
Zvolenská 16 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Zvolenská 17 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Zvolenská 18 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Zvolenská 19 Žilina Radio Radio odpis elektr. zariadením bez prístupu do objektu
Zvolenská 2 Žilina 22.12.2022 štvrtok 16.00-18.00
Zvolenská 3 Žilina 22.12.2022 štvrtok 16.00-18.00
Zvolenská 4 Žilina 22.12.2022 štvrtok 16.00-18.00
Zvolenská 5 Žilina 22.12.2022 štvrtok 16.00-18.00
Zvolenská 6 Žilina 22.12.2022 štvrtok 18.00-20.00
Zvolenská 7 Žilina 22.12.2022 štvrtok 18.00-20.00
Zvolenská 8 Žilina 22.12.2022 štvrtok 18.00-20.00
Zvolenská 9 Žilina 22.12.2022 štvrtok 18.00-20.00
Žilinská cesta 36 Lietavská Lúčka 19.12.2022 pondelok 12.45-13.05
 
   


 

© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk