Nahlasovanie havárií v bytových domoch v správe OSBD Žilina po pracovnej dobe

 

1. Stála služba – informátor OSBD Žilina tel.č.: 041/555 33 11, 0907 725 081

  • - v prvom rade vždy kontaktovať informátora, informácie ako havárie riešiť, privolanie odbornej pomoci

 

2. Kúrenie:

 Vladimír Vavro tel.č.: 0944 212 486, pohotovostná služba od 16.00 do 7.00 hod.

  • - v prípade nutnosti uzavretia ventilov kúrenia v spoločných priestoroch kontaktovať domovníka alebo zástupcu vlastníkov bytov

 

3. Voda: Vladimír Vavro tel.č.: 0944 212 486

  • - ak sa jedná o vytápanie z bytu nad vami, najprv si overte, či je sused doma, ak mu tečie napr. prípojka k WC, stačí zastaviť prívod vody v bytovom jadre
  • - pri väčšej havárii je potrebné uzatvoriť ventily na stúpačke domu – kľúče u domovníka

 

4. Kanalizácia: Čistenie kanalizačných systémov Milan Šmárik tel.č.: 0905 833 286

  •  - poruchy na kanalizačnom potrubí alebo upchatá kanalizácia

 

5. Elektrina: ELPAS, s.r.o.

  • - pohotovostná služba počas pracovnej doby tel.č.: 041/5682 206
  • - pohotovostná služba od 15:00 hod. do 7:00 hod. tel.č.: 0918 388 828

 

6. Výťahy:

  • - názov spoločnosti na hlásenie porúch a telefonický kontakt je umiestnený na tabuľke vo výťahu bytového domu

 

Mimo havarijnej služby zabezpečovanej OSBD Žilina:

  • - porucha v dodávke elektrickej energie SSE dispečing tel. č.: 0800 159 000
  • - porucha v dodávke plynu SPP dispečing tel. č.: 0850 111 727
© Copyright 2012 OSBD Zilina Created by ANASOFT APR s.r.o. Powered by poschodoch.sk