Aktuality

Najaktuálnejšie články

Domovinky - Novinky z OSBD Žilina 6/2023

Domovinky - Novinky z OSBD Žilina 6/2023

Najnovšie články z oblasti bývania a správy pod taktovkou správcu bytov a nebytových priestorov OSBD Žilina sú už na našom jedinečnom portáli www.domovinky.sk .

Vykurovacia sezóna sa tento rok začala neskôr, oddialili ju priaznivé vonkajšie teploty. Téme sa budeme venovať postupne, začali sme odvzdušňovaním radiátorov.

Na prípade požiaru v jednom z domov v našej správe vysvetľujeme, prečo sa snažíme mať overené kontakty na vlastníkov. Mnohí ich poskytujú neradi napriek tomu, že je to v ich prospech.

Ešte stále sa mnohým vlastníkom oplatí, obnovovať svoje domy so štátnou podporou. Aj tento rok sme poslali nemálo žiadostí Štátnemu fondu rozvoja bývania. A absolvovali aj kontrolu zo ŠFRB.

OSBD Žilina má v portfóliu aj prenájom vlastných priestorov, využijete našu ponuku?

Do našej správy prichádza nový dom stojaci v centre Žiliny. A dozviete sa aj to, ako sa podarilo vlastníkom obnoviť dve menšie bytovky v Rajeckých Tepliciach.

Prajem Vám príjemný „dušičkový“ čas.

Bc. Milan Piliar,
predseda predstavenstva OSBD Žilina   
logo
Tulská 33 
010 08 Žilina OSBD

OSBD správca vášho domova

041 555 33 11
osbdza@osbdza.sk

Od 1.6. do 06.07.2023 nebude teplá voda na Hlinách VII.

    Viac v aktualitách