Aktuality

Najaktuálnejšie články

ODSTÁVKA TEPLEJ VODY NA HLINÁCH VII.

ODSTÁVKA TEPLEJ VODY NA HLINÁCH VII.

Spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s. závod Žilina bude realizovať výmenu parných rozvodov za horúcovodné rozvody a výmenu technológie výmenníkových staníc a z uvedeného dôvodu bude prerušená dodávka primárneho média do výmenníkových staníc na sídlisku Hliny VII. v termíne od 1.6.2023 do 6.7.2023. Z uvedeného dôvodu nebude do nižšie uvedených bytových domov dodávaná teplá voda
 • JARNÁ 2-6
 • JARNÁ 12-16
 • GABAJOVA 2,4
 • SALEZIÁNSKA 11,13
 • SALEZIÁNSKA 7,9
 • SEVERNÁ 23-27
 • SEVERNÁ 29,31
 • GABAJOVA 20-22
 • GABAJOVA 24,26
 • GABAJOVA 28,30
 • HLINSKÁ 6 GABAJOVA 3
 • HLINSKÁ 8 GABAJOVA 5
 • HLINSKÁ 20 GABAJOVA 17

Počas uvedenej doby žiadame užívateľov bytov a nebytových priestorov, aby neodpúšťali z rozvodov teplú vodu, nakoľko nebude mať požadované parametre zaznamenané vodomerom teplej vody.  

V prípade zmeny termínu odstávky Vás budeme vopred informovať.

Vyššie uvedené činnosti sú vykonávané aj vo vašom záujme a touto cestou sa Vám ospravedlňujeme za prípadne spôsobené obmedzenia.
logo
Tulská 33 
010 08 Žilina OSBD

OSBD správca vášho domova

041 555 33 11
osbdza@osbdza.sk

Od 1.6. do 06.07.2023 nebude teplá voda na Hlinách VII.

  Viac v aktualitách