Aktuality

Najaktuálnejšie články

ODSTÁVKA TEPLEJ VODY NA HLINÁCH IV., VII. a VIII.

ODSTÁVKA TEPLEJ VODY NA HLINÁCH IV., VII. a VIII.

Spoločnosť MH Teplárenský holding, a.s. závod Žilina bude realizovať výmenu parných rozvodov za horúcovodné rozvody a výmenu technológie výmenníkových staníc a z uvedeného dôvodu bude prerušená dodávka primárneho média do výmenníkových staníc na sídlisku Hliny. Z uvedeného dôvodu nebude do nižšie uvedených bytových domov dodávaná teplá voda.

Na sídlisku Hliny II. v termíne od 28.8.2023 do 25.9.2023 v nasledovných bytových domoch:
 • V. SPANYOLA 2123/22, 24
 • V. OKRUŽNÁ 2131/84
 • V. OKRUŽNÁ 2133/80
 • J. C. HRONSKÉHO 2149/10
 • J. C. HRONSKÉHO 2150/6
Na sídlisku Hliny IV. v termíne od 14.8.2023 do 11.9.2023 v nasledovných bytových domoch:
 • A. BERNOLÁKA 2167/25, 27
 • A. BERNOLÁKA 2168/31, 33
 • A. BERNOLÁKA 2169/37, 39
 • A. BERNOLÁKA 2170/43, 45
 • A. BERNOLÁKA 2181/50, 52
 • A. BERNOLÁKA 2180/56, 58
 • A. BERNOLÁKA 2179/62, 64
 • ČAJAKOVA 2172/6, 8
 • SPANYOLOVA 2120/34
Na sídlisku Hliny III. v termíne od 31.7.2023 do 4.9.2023 v nasledovných bytových domoch:
 • FÁNDLYHO 2192/27, 29
 • KOMENSKÉHO 2187/63, 65
 • T. RUŽUČKU 2185/7, 9
 • T. RUŽIČKU 2186/3, 5
Na sídlisku Hliny VIII. v termíne od 26.6.2023 do 31.7.2023 v nasledovných bytových domoch:
 • LICHARDOVA 2801/1-10
 • LICHARDOVA 2802/11-14
 • LICHARDOVA 2803/15-18
 • RAJECKÁ CESTA 2788/1
 • RAJECKÁ CESTA 2789/3
 • RAJECKÁ CESTA 2799/7
 • SUVOROVOVA 2790/3
Na sídlisku Hliny VII. v termíne od 1.6.2023 do 6.7.2023 v nasledovných bytových domoch:
 • JARNÁ 2-6
 • JARNÁ 12-16
 • GABAJOVA 2,4
 • SALEZIÁNSKA 11,13
 • SALEZIÁNSKA 7,9
 • SEVERNÁ 23-27
 • SEVERNÁ 29,31
 • GABAJOVA 20-22
 • GABAJOVA 24,26
 • GABAJOVA 28,30
 • HLINSKÁ 6 GABAJOVA 3
 • HLINSKÁ 8 GABAJOVA 5
 • HLINSKÁ 20 GABAJOVA 17

Počas uvedenej doby žiadame užívateľov bytov a nebytových priestorov, aby neodpúšťali z rozvodov teplú vodu, nakoľko nebude mať požadované parametre zaznamenané vodomerom teplej vody.  

V prípade zmeny termínu odstávky Vás budeme vopred informovať.

Vyššie uvedené činnosti sú vykonávané aj vo vašom záujme a touto cestou sa Vám ospravedlňujeme za prípadne spôsobené obmedzenia.

Vyjadrenie MH Teplárenský holding, a.s. závod Žilina:

Výmena parovodu za horúcovod

Súčasný parovod je za hranicou svojej životnosti, a aby sa predišlo vzniku porúch, pristúpili sme k jeho výmene. Stavebné práce sa budú realizovať postupne, po etapách a v krátkych úsekoch, tak aby sa minimalizovalo obmedzenie chodu mesta. Našou snahou je, aby boli dodávky tepla a teplej vody obmedzované minimálne. Okrem iného to znamená, že budeme používať náhradné zdroje tepla pre prípravu teplej úžitkovej vody. Cieľom projektu je zníženie počtu porúch, tepelných strát a v konečnom dôsledku aj emisií. Voda je na prenos tepla lepším médiom ako para, čo sa odzrkadlí aj v celkovom znížení strát tepla v rozvodoch o 10 až 15 %. Znamená to zvýšenie kvality dodávok pre odberateľov. Ekologizácia zdroja a prechod z parnej sústavy na horúcovodnú zároveň prispejú k zlepšeniu životného prostredia v regióne.

Harmonogram prác:

 • od 13. marca do 11. júna –  v okolí Rajeckej cesty, stanice Žilina-Záriečie a na Dolných Rudinách
 • od 11. apríla do 11. júna – v okolí ulíc Hlinská, Nešporová, A. Rudnaya
 • od 2. mája do 2. júla – Saleziánska ulica
 • od 29. mája do 2. júla – Mostná ulica
 • od 29. mája do 8. júla – v okolí ulíc Jarná a Saleziánska
 • od 12. júna do 7. augusta  - v okolí ul. Lichardová, Komenského
 • od 5. júna do 7. júla  Antona Bernoláka a Puškinova
 • od 22. mája do 30. júna – ul. Tomáša Ružičku
 • od 10. júla do 4. augusta v okolí ul. Puškinova a Antona Bernoláka
 • od 17. júla do 11. augusta – ul. Puškinova
 • od 24. júla do 18. augusta – ul. Čajaková
 • od 24. júla do 8. septembra v okolí  ul. Antona Bernoláka a Juraja Fándlyho
logo
Tulská 33 
010 08 Žilina OSBD

OSBD správca vášho domova

041 555 33 11
osbdza@osbdza.sk

Od 1.6. do 06.07.2023 nebude teplá voda na Hlinách VII.

  Viac v aktualitách