Aktuality

Najaktuálnejšie články

Dňa 17. mája 2023 sa uskutočnilo Zhromaždenie delegátov OSBD Žilina

Dňa 17. mája 2023 sa uskutočnilo Zhromaždenie delegátov OSBD Žilina

Dňa 17. mája 2023 sa v hoteli Slovakia v Žiline uskutočnilo zasadnutie najvyššieho orgánu OSBD Žilina - Zhromaždenia delegátov. Zúčastnilo sa 82 zo 134 pozvaných delegátov.

Delegáti odsúhlasili:
  • Výročnú správu za rok 2022 a účtovnú závierku za rok 2022
  • Hospodársko-finančný plán OSBD Žilina na rok 2023
  • Zmenu Stanov OSBD Žilina – Dodatkom č. 3
  • Zmenu Rokovacieho a volebného poriadku OSBD Žilina – Dodatkom č. 3
  • Doplnenie člena predstavenstva OSBD Žilina za lokalitu Rozptyl a staré mesto pána Jaroslava Žáka

Zúčastneným delegátom ďakujeme za účasť a aktívny prístup na rokovaní.
Image
Image
Image
logo
Tulská 33 
010 08 Žilina OSBD

OSBD správca vášho domova

041 555 33 11
osbdza@osbdza.sk

Od 1.6. do 06.07.2023 nebude teplá voda na Hlinách VII.

    Viac v aktualitách