Orgány družstva

Zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom Družstva

Zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom Družstva, kde uplatňujú členovia svoje právo riadiť záležitosti Družstva a kontrolujú činnosť Družstva a jeho orgánov. Zhromaždenie delegátov plní v plnom rozsahu pôsobnosť členskej schôdze v zmysle § 239 Obchodného zákonníka. Zhromaždenie delegátov tvoria zvolení delegáti na členských schôdzach samospráv v počte podľa čl. 41 Stanov OSBD Žilina.

Predseda predstavenstva OSBD Žilina

Bc. Milan Piliar

Členovia predstavenstva OSBD Žilina

Ing. Daniel Divinec, za lokalitu Solinky - podpredseda predstavenstva
Ing. Jozef Jobb, za lokalitu Solinky
RNDr. Ivan Bellan, za lokalitu Solinky
prof. Ing. Jozef Majerčák PhD., za lokalitu Vlčince
Ing. Marián Králik, za lokalitu Vlčince
Ing. Jozef Lukáček, za lokalitu Vlčince
Ing. Róbert Ferner, za lokalitu Hliny
Ing. Pavol Salaj, za lokalitu Hliny
JUDr. Bibiána Bojmírová, za lokalitu Rozptyl - Staré mesto
Jaroslav Žák, za lokalitu Rozptyl - Staré mesto

Predseda kontrolnej komisie OSBD Žilina:

Monika Hrabovská

Podpredseda kontrolnej komisie OSBD Žilina:

Ing. Milada Kodajová

Členovia kontrolnej komisie OSBD Žilina:

Iveta Burešová
Ing. Katarína Záborská
Anna Šuteková
Veronika Pálfyová
Terézia Berzáková

e-mail: kontrolna.komisia@osbdza.sk

OSBD Žilina eviduje 195 členských samospráv.

Jednotlivé bytové domy postavené v družstevnej výstavbe, tvoria na sebe nezávislé organizačné jednotky Družstva – členské samosprávy. Samospráva sa ustanovujev prípade združenia 4 členov v ucelených domoch.
logo
Tulská 33 
010 08 Žilina OSBD

OSBD správca vášho domova

041 555 33 11
osbdza@osbdza.sk

Od 1.6. do 06.07.2023 nebude teplá voda na Hlinách VII.

    Viac v aktualitách