Image

OSBD Žilina

Áno, sme bytové družstvo. Vznikli sme na základe iniciatívy družstevníkov združiť sa a vytvoriť spoločnosť, ktorá v rámci družstevnej výstavby postaví bytové domy.
Postupne po odpredaji bytov do osobného vlastníctva sme sa pretransformovali na modernú a stabilnú správcovskú spoločnosť orientovanú na zákazníka.
Momentálne spravujeme viac ako 12 tisíc bytov a nebytových priestorov vo viac ako 280 bytových domoch/objektoch nielen v Žiline, ale aj v regióne od Terchovej až po Rajec. Na slovenskom trhu patríme medzi najväčších správcov. Sme partnerom, na ktorého sa môžete spoľahnúť.

Medzi naše základné princípy patria:

 • dummy Otvorenosť
 • dummy Serióznosť
 • dummy Budúcnosť
 • dummy Domov
Image

Byť modernou, odborne spôsobilou a zákaznícky orientovanou organizáciou.

Za udržiavania nasledovných princípov

 • dummy Otvorenosť
 • dummy Serióznosť
 • dummy Budúcnosť - zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj
 • dummy Domov - vytvárať pohodlné prostredie pre bývanie
Image

Vytvárajme spoločne prostredie s dlhodobou a kvalitnou spoluprácou.

Našou hlavnou úlohou je plniť všetky úlohy a ciele tak, aby bol výsledok našej spoločnej práce hodnotný a úspešný.

 • dummy Aj malé veci sa dajú robiť veľkým spôsobom.

 • dummy Úspech sprevádza tých, ktorí majú chuť sa do niečoho pustiť.
Image

Od výstavby k spravovaniu...

Desiatky tisíc ľudí v Žiline a okrese našli v minulosti svoje domovy v bytoch, ktoré sú pre mnohých vlastníkov aj doteraz ich najväčším majetkom. Tisícky z týchto pomohli vybudovať práve družstevníci v rámci družstevnej bytovej výstavby. 
Bytovej výstavbe sa venovalo aj Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina, založené v roku 1964. Dnes komplexne spravujeme po technickej, ekonomickej ale aj právnej stránke viac ako 12 tisíc bytov a nebytových priestorov v Žiline, v regiónoch od Terchovej, po Bytču až po Rajec. Záujemcovia o našu správu neustále pribúdajú. 
Okrem bežnej a povinnej údržby zabezpečujeme aj projekty, ktoré sú zamerané nielen na úsporu energií, ale aj na skvalitnenie bývania. Máme za sebou úspešné projekty financované úverom zo ŠFRB, Európskej únie, rôznymi úverovými produktami, ako aj vlastnými zdrojmi z fondov opráv domov. Od roku 1993 sa nám spolu s vlastníkmi podarilo zatepliť už 92 % z 280 domov. Investície sa medzičasom mnohým vrátili a vložili ich do ďalších obnov.  
Každý bytový dom má vytvorené samostatné službové a fondové účty, pravidelne kontrolujeme pohyby na účtoch, dôsledne sledujeme úhrady vlastníkov, čím zabezpečujeme dostatočné finančné krytie prevádzkových nákladov domu. Nie práve pozitívnou súčasťou stránkou našej práce, ale veľmi dôležitou je riešenie nedoplatkov v súlade s platnými právnymi predpismi. 
Modernizujeme aj meranie spotrieb a 82 % domov už má zabezpečené diaľkové meranie spotrieb kúrenia a 40 % domov meranie všetkých spotrieb, vrátane studenej a teplej vody.        
Skutočnosť, že byty slúžia svojmu účelu dodnes, je výsledkom starostlivosti o dom ako celok, a to nielen zo strany vlastníkov, ale aj nás ako ich správcu. Dôkazom, že sme stabilnou spoločnosťou je fakt, že sme na trhu takmer 60 rokov. Orientácia na zákazníka a snaha o čo najefektívnejšie vybavovanie požiadaviek nás viedla k vybudovaniu Zákazníckeho centra.  
Základom našej práce je komunikácia s vlastníkmi, zástupcami vlastníkov a s domovníkmi. Informujeme ich v našom časopise OSBD Správca vášho domova, na webovej stránke www.osbdza.sk, cez informačný portál domovinky.sk a najaktuálnejšie novinky nájdu v e-mailovom newslettri.
Naša práca nás teší a radi pomôžeme pri správe objektu aj Vám.

Zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom Družstva

Zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom Družstva, kde uplatňujú členovia svoje právo riadiť záležitosti Družstva a kontrolujú činnosť Družstva a jeho orgánov. Zhromaždenie delegátov plní v plnom rozsahu pôsobnosť členskej schôdze v zmysle § 239 Obchodného zákonníka. Zhromaždenie delegátov tvoria zvolení delegáti na členských schôdzach samospráv v počte podľa čl. 41 Stanov OSBD Žilina.

Predseda predstavenstva OSBD Žilina

Bc. Milan Piliar

Členovia predstavenstva OSBD Žilina

Ing. Daniel Divinec, za lokalitu Solinky - podpredseda predstavenstva
Ing. Jozef Jobb, za lokalitu Solinky
RNDr. Ivan Bellan, za lokalitu Solinky
prof. Ing. Jozef Majerčák PhD., za lokalitu Vlčince
Ing. Marián Králik, za lokalitu Vlčince
Ing. Jozef Lukáček, za lokalitu Vlčince
Ing. Róbert Ferner, za lokalitu Hliny
Ing. Pavol Salaj, za lokalitu Hliny
JUDr. Bibiána Bojmírová, za lokalitu Rozptyl - Staré mesto
Jaroslav Žák, za lokalitu Rozptyl - Staré mesto

Predseda kontrolnej komisie OSBD Žilina:

Monika Hrabovská

Podpredseda kontrolnej komisie OSBD Žilina:

Ing. Milada Kodajová

Členovia kontrolnej komisie OSBD Žilina:

Iveta Burešová
Ing. Katarína Záborská
Anna Šuteková
Veronika Pálfyová
Terézia Berzáková

e-mail: kontrolna.komisia@osbdza.sk

OSBD Žilina eviduje 195 členských samospráv.

Jednotlivé bytové domy postavené v družstevnej výstavbe, tvoria na sebe nezávislé organizačné jednotky Družstva – členské samosprávy. Samospráva sa ustanovujev prípade združenia 4 členov v ucelených domoch.
Image

Časopis OSBD Žilina

Vážení čitatelia, členovia družstva, od prvého rozhodnutia vydávať interný časopis nášho družstva sa nám podarilo vydať 13 jeho čísiel. Od začiatku bolo naším cieľom poskytnúť obyvateľom v domoch v našej správe informácie o možnostiach zvýšenia kvality, bezpečnosti a komfortu bývania. Dúfame, že sa nám to darí a časopis si našiel medzi vami svojich priaznivcov.

O tom, že rozhodnutie vydávať časopis bolo správnym krokom vpred svedčí aj ocenenie, ktoré sme získali v XI. ročníku súťaže Podnikové médium za rok 2013, ktorú vyhlasuje Klub podnikových médií a Slovenský syndikát novinárov. Dňa 20.5.2014 sme si prevzali cenu „Najperspektívnejšie médium roka 2013“, ktorá bola sponzorovaná Kúpeľmi Brusno. Náš časopis bol opäť ocenený v tejto súťaži aj v roku 2016, keď získal v kategorií Podnikový magazín - externá komunikácia 3. miesto.
logo
Tulská 33 
010 08 Žilina OSBD

OSBD správca vášho domova

041 555 33 11
osbdza@osbdza.sk

Od 1.6. do 06.07.2023 nebude teplá voda na Hlinách VII.

  Viac v aktualitách