Semináre, školenia

Pozývame všetkých domovníkov na seminár s aktuálnymi témami, ktorý sa uskutoční dňa 11. decembra 2023 v DOME ODBOROV v Žiline

Estrádna sála DOMU ODBOROV v Žiline na I. poschodí

A.
od 15:15 hod. pre lokalitu Hliny, Solinky, Hájik, Kvačalova

B.
od 17:15 hod. pre lokalitu Vlčince, Staré mesto, Rajecké Teplice, Rajec, Rozptyl

Na seminári budú s domovníkmi prerokované aktuálne témy a informácie súvisiace s realizáciou koncoročných odpočtov a súpisom počtu osôb a tiež s výkonom činnosti domovníka.
Domovníkom budú odovzdané aj podklady.
Program seminára

Program seminára A:  

15:15  Prezentácia účastníkov, odovzdanie tlačiva - súpis počtu osôb

15:30  Otvorenie predsedom predstavenstva - Bc. Milan Piliar, predseda predstavenstva

15:40  Vyúčtovanie tepla po novom. Kto bude mať preplatok a kto nedoplatok?

           Môže domovník ovplyvniť náklady na vykurovanie? – Bc. Milan Piliar

15:50  Vchodová schôdza jednoducho a bez stresu – JUDr. Ivana Kopáčová

16:00  4 najväčšie požiare bytových domov u nás. Čo ich spôsobilo? – Bc. Milan Piliar

16:10  Čo robiť s neprispôsobivým susedom? Ako postupovať? – JUDr. Ivana Kopáčová

16:20  Ako vyplniť súpis počtu osôb? – Eva Daňová

16:30  Diskusia, záver

 

Program seminára B:  

17:15  Prezentácia účastníkov, odovzdanie tlačiva - súpis počtu osôb

17:30  Otvorenie predsedom predstavenstva - Bc. Milan Piliar, predseda predstavenstva

17:40  Vyúčtovanie tepla po novom. Kto bude mať preplatok a kto nedoplatok?

           Môže domovník ovplyvniť náklady na vykurovanie? – Bc. Milan Piliar

17:50  Vchodová schôdza jednoducho a bez stresu – JUDr. Ivana Kopáčová

18:00  4 najväčšie požiare bytových domov u nás. Čo ich spôsobilo? – Bc. Milan Piliar

18:10  Čo robiť s neprispôsobivým susedom? Ako postupovať? – JUDr. Ivana Kopáčová

18:20  Ako vyplniť súpis počtu osôb? – Eva Daňová

18:30  Diskusia, záver

Pre nových domovníkov sme 12. decembra 2022 pripravili seminár v súvislosti s realizáciou koncoročných odpočtov a súpisom počtu osôb.

Na seminári boli s novými domovníkmi prerokované aktuálne témy a informácie súvisiace s realizáciou koncoročných odpočtov a súpisom počtu osôb a tiež s výkonom činnosti domovníka.
Domovníkom boli odovzdané aj podklady, ktoré nájdete v prílohe v pdf.
Program seminára
Program seminára:
  • Otvorenie predsedom predstavenstva - Bc. Milan Piliar, predseda predstavenstva
  • Prečo sme vytvorili dokumenty VOP a VPS a čo je ich účelom?
  • Ako postupovať pri súpise počtu osôb k 31.12.2022
  • Preplatenie drobného nákupu z FOV
  • Ako správne postupovať pri objednaní a preberaní prác?
  • Protipožiarne opatrenia v bytových domoch
  • Efektívne a rýchle organizovanie a vedenie vchodových schôdzí, písomného hlasovania
  • Novinky v poistení a správny postup likvidácie poistnej udalosti
logo
Tulská 33 
010 08 Žilina OSBD

OSBD správca vášho domova

041 555 33 11
osbdza@osbdza.sk

Od 1.6. do 06.07.2023 nebude teplá voda na Hlinách VII.

    Viac v aktualitách