Semináre, školenia

Pre nových domovníkov sme 12. decembra 2022 pripravili seminár v súvislosti s realizáciou koncoročných odpočtov a súpisom počtu osôb.

Na seminári boli s novými domovníkmi prerokované aktuálne témy a informácie súvisiace s realizáciou koncoročných odpočtov a súpisom počtu osôb a tiež s výkonom činnosti domovníka.
Domovníkom boli odovzdané aj podklady, ktoré nájdete v prílohe v pdf.
Program seminára
Program seminára:
  • Otvorenie predsedom predstavenstva - Bc. Milan Piliar, predseda predstavenstva
  • Prečo sme vytvorili dokumenty VOP a VPS a čo je ich účelom?
  • Ako postupovať pri súpise počtu osôb k 31.12.2022
  • Preplatenie drobného nákupu z FOV
  • Ako správne postupovať pri objednaní a preberaní prác?
  • Protipožiarne opatrenia v bytových domoch
  • Efektívne a rýchle organizovanie a vedenie vchodových schôdzí, písomného hlasovania
  • Novinky v poistení a správny postup likvidácie poistnej udalosti
logo
Tulská 33 
010 08 Žilina OSBD

OSBD správca vášho domova

041 555 33 11
osbdza@osbdza.sk

Od 1.6. do 06.07.2023 nebude teplá voda na Hlinách VII.

    Viac v aktualitách