Časopis OSBD správca vášho domova

Vážení čitatelia, členovia družstva,

od prvého rozhodnutia vydávať interný časopis nášho družstva sa nám podarilo vydať 13 jeho čísiel. Od začiatku bolo naším cieľom poskytnúť obyvateľom v domoch v našej správe informácie o možnostiach zvýšenia kvality, bezpečnosti a komfortu bývania. Dúfame, že sa nám to darí a časopis si našiel medzi vami svojich priaznivcov.

O tom, že rozhodnutie vydávať časopis bolo správnym krokom vpred svedčí aj ocenenie, ktoré sme získali v XI. ročníku súťaže Podnikové médium za rok 2013, ktorú vyhlasuje Klub podnikových médií a Slovenský syndikát novinárov. Dňa 20.5.2014 sme si prevzali cenu „Najperspektívnejšie médium roka 2013“, ktorá bola sponzorovaná Kúpeľmi Brusno. Náš časopis bol opäť ocenený v tejto súťaži aj v roku 2016, keď získal v kategorii Podnikový magazín - externá komunikácia 3. miesto.

Vaše námety, postrehy, návrhy zasielajte na e-mail: casopis@osbdza.sk

S pozdravom
Bc. Milan Piliar
predseda predstavenstva
Image

Titulka č.1/2021

Image

Titulka č.1/2020

Image

Titulka č.1/2019

Image

Titulka č.1/2018

Image
logo
Tulská 33 
010 08 Žilina OSBD

OSBD správca vášho domova

041 555 33 11
osbdza@osbdza.sk

Od 1.6. do 06.07.2023 nebude teplá voda na Hlinách VII.

    Viac v aktualitách