Prečo práve my...

Sme stabilnou spoločnosťou už viac ako 50 rokov

Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina je viac ako 50 rokov stabilnou spoločnosťou, ktorej hlavnou činnosťou je správa a údržba bytových domov a vlastných nebytových objektov. Od svojho vzniku v r. 1964 prešlo OSBD Žilina rôznymi etapami vývoja, až do dnešnej podoby, kedy sa pretransformovalo na modernú a transparentnú spoločnosť s primárnym dôrazom na zákaznícku orientáciu. V súčasnosti spravujeme 4 vlastné samostatne stojace objekty a 280 bytových domov s viac ako 12 tisíc bytmi a nebytovými priestormi.
Skutočnosť, že postavené a odovzdané byty a bytové domy slúžia svojmu účelu dodnes, je výsledkom starostlivosti o dom ako celok, a to nielen zo strany vlastníkov, ale aj nás ako ich správcu. Dôkazom, že sme stabilnou spoločnosťou je fakt, že sme na trhu takmer 60 rokov. Orientácia na zákazníka a snaha o čo najefektívnejšie vybavovanie požiadaviek nás viedla k vybudovaniu profesionálneho Zákazníckeho centra.
Partnerský vzťah so zákazníkmi zakladáme na vzájomnej dôvere, otvorenosti, individuálnom prístupe a komunikácii.
Používame moderné komunikačné prostriedky. Časopis OSBD Správca vášho domova, webová stránka www.osbdza.sk, informačný portál domovinky.sk a najaktuálnejšie novinky nájdu v e-mailovom newslettri.
Naša práca nás teší a radi pomôžeme pri správe objektu aj Vám.

Kto sme

Sme moderná a stabilná správcovská spoločnosť orientovaná na zákazníka.
Spravujeme viac ako 12 tisíc bytov a nebytových priestorov vo viac ako 280 bytových domoch/objektoch nielen v Žiline, ale aj v regióne od Terchovej až po Rajec. Na slovenskom trhu patríme medzi najväčších správcov. Sme partnerom, na ktorého sa môžete spoľahnúť.

Prečo práve my

Sme tu pre Vás, zákazníka. Vy vlastníte, my spravujeme.
Naše odborné znalosti, záujem o komunikáciu, moderné efektívne a promptné riešenia Vás presvedčia, že my sme tou správnou voľbou.
V prípade záujmu o správu nás neváhajte kontaktovať na osbdza@osbdza.sk alebo telefonicky 041/ 555 33 33.

Naše skúsenosti

Výstavba, údržba, obnova, profesionálna správa bytových domov/objektov ...
Dlhoročné skúsenosti a zavedené pravidlá spolupráce nám umožňujú venovať sa novým projektom, ktoré posúvajú naše hranice a zvládnutím aj tých najnáročnejších úloh pomáhame skvalitňovať bývanie našim zákazníkom.
logo
Tulská 33 
010 08 Žilina OSBD

OSBD správca vášho domova

041 555 33 11
osbdza@osbdza.sk

Od 1.6. do 06.07.2023 nebude teplá voda na Hlinách VII.

    Viac v aktualitách