Prenájom priestorov

VYUŽITE ZASADACIU MIESTNOSŤ OSBD ŽILINA NA SEMINÁRE, ŠKOLENIA A PRACOVNÉ STRETNUTIA!

Podmienky a cenník prenájmu:

Popis miestnosti: Miestnosť sa nachádza v administratívnej budove OSBD Žilina Tulská 33, 2. poschodie, č. d. 201. Maximálna kapacita miestnosti je 40 miest. Príslušenstvom zasadacej miestnosti je malá kuchynka, vybavená drezom, základným riadom pre drobné občerstvenie a varnou kanvicou.

V základnej cene za prenájom miestnosti je zahrnutá spotreba vody a el. energie. Parkovanie áut zákazníkov je možné na bezplatnom parkovisku v blízkosti budovy OSBD Žilina.

Možnosť prenájmu: Pracovné dni: 7:00 hod. – 20:00 hod; dni pracovného voľna a pokoja: 7:00 hod. – 18:00 hod.

Objednávanie: Zasadaciu miestnosť je potrebné objednať v dostatočnom časovom predstihu. Objednávku požadujeme v písomnej forme, môže byť zaslaná e-mailom. V prípade záujmu o doplnkové služby k prenájmu zasadacej miestnosti, musí byť ich rozsah dohodnutý osobne a objednávka musí byť vystavená minimálne 10 pracovných dní vopred.

Kontakt pre informácie, rezerváciu a objednávky: Ing. Viera Balčáková, 041/555 33 33, sekretariat@osbdza.sk
Image

Cenník prenájmu zasadacej miestnosti a doplnkových služieb platný od 01.03.2023

Položka Počet osôb Čas Cena bez DPH
Základná cena za prenájom 5-20

1-4 hod

5-8 hod

  50 € 

80 €

Základná cena za prenájom 21-40

1-4 hod

5-8 hod

70 €

100 €

Doplnkové služby

Použitie flipchart tabule a popisovačov v cene prenájmu
Použitie zariadenia kuchyne (varná kanvica, riad, ...) 10 € bez DPH/deň
Projektor, pripojenie DVI, HDMI 10 € bez DPH/deň 10 € bez DPH/deň
Tlač materiálov (len v pracovnom čase OSBD Žilina) 0,30 € bez DPH/A4
Zabezpečenie občerstvenia, obsluhy predmetom dohody


Zľavy zo základnej ceny za prenájom miestnosti:

Bytové domy v správe OSBD Žilina (schôdze, výber. konania): ZDARMA
Stáli nájomcovia priestorov v objektoch OSBD Žilina: 20 % zľava z ceny za prenájom

OSBD Žilina ponúka

OSBD Žilina ponúka vo svojej budove na ulici Tulská 33 a Kragujevská č. 4 kancelárske a skladové priestory.

V prípade Vášho záujmu o prenájom kontaktujte PaedDr. Andreja Šafránka na t.č.: 0918 966 194.

OSBD Žilina ponúka

OSBD Žilina v spolupráci s tenisovou školou v Žiline podporuje rozvoj športu a tenisu. Zároveň svojim zákazníkom ponúka ich prenájom denne od 11:00 h. do 16:00 hod.

Rezervovať kurt bude možné cez rezervačný systém a permanentky bude možné zakúpiť počas stránkových hodín v Zákazníckom centre.

Spustenie prenájmu momentálne pripravujeme :)
Image
Image
logo
Tulská 33 
010 08 Žilina OSBD

OSBD správca vášho domova

041 555 33 11
osbdza@osbdza.sk

Od 1.6. do 06.07.2023 nebude teplá voda na Hlinách VII.

    Viac v aktualitách