Adresár firiem našich partnerov na portáli domovinky.sk

Na portáli domovinky.sk nájdete prehľadný zoznam všetkých našich spolupracujúcich partnerov v jednotlivých oblastiach. Pri partneroch je uvedený aj zoznam poskytovaných služieb a činností vrátane kontaktných údajov.

Spriatelené linky našich partnerov

VSE, a.s.

Východoslovenská energetika, a.s.
Energetická spoločnosť

www.vse.sk

KODAS

Dodávateľ hardware a software v oblasti informačných systémov.

www.kodas.sk

TESATEL, s.r.o.

Poskytovateľ internetu
a káblovej televízie.

www.tesatel.sk

Sevak

Severoslovenské vodárne a kanalizácie.

www.sevak.sk

ANASOFT APR

Dodávateľ software v oblasti informačného systému.

www.anasoft.sk

SSE, a.s.

Stredoslovenská energetika, a.s.
Energetická spoločnosť

www.sse.sk

TECHEM

Meranie a rozúčtovanie spotreby energií a vody.

www.techem.sk

BYTTERM, a.s.

Dodávateľ tepla a teplej vody.

www.bytterm.sk
logo
Tulská 33 
010 08 Žilina OSBD

OSBD správca vášho domova

041 555 33 11
osbdza@osbdza.sk

Od 1.6. do 06.07.2023 nebude teplá voda na Hlinách VII.

    Viac v aktualitách