Dokumenty na stiahnutie

Pokyny, formuláre, kontakty

pdf

Prevod nájomného práva k družstevnému bytu

Postup úkonov, ktoré je potrebné vykonať pri prevode nájomného práva k družstevnému bytu / nebytovému priestoru člena OSBD Žilina na nového nájomcu
Size: 114.95 KB
Date added: 26.04.2023
pdf

Zmena vlastníka bytu, nebytového priestoru

Postup úkonov, ktoré je potrebné vykonať pri zmene vlastníka bytu / nebytového priestoru u správcu - OSBD Žilina
Size: 231.23 KB
Date added: 26.04.2023
pdf

Odpočty pomerových meračov pri prevode bytu

Protokol o odpočte pomerových meračov tepla a vody v byte- nebytovom priestore
Size: 158.04 KB
Date added: 26.04.2023
pdf

Žiadanka OSBD Žilina

Size: 53.37 KB
Date added: 27.12.2022
pdf

Protokol o odovzdaní a prevzatí dokončeného diela

Size: 90.87 KB
Date added: 27.12.2020
pdf

Zoznam službových účtov domov v tvare IBAN

Size: 264.71 KB
Date added: 26.04.2023
pdf

Nahlasovanie havárií v bytových domoch

Nahlasovanie havárií v bytových domoch v správe OSBD Žilina po pracovnej dobe.
Size: 178.50 KB
Date added: 27.12.2022
pdf

Starostlivosť o výťahy v bytových domoch

Size: 112.90 KB
Date added: 27.12.2022
doc

VZOR oznam a zápis vchodová schôdza

Size: 91.14 KB
Date added: 27.12.2022
pdf

Formulár Žiadanka OSBD Žilina na vypísanie

Size: 86.35 KB
Date added: 09.05.2023
pdf

Kontaktný formulár vlastníka bytu

Size: 405.90 KB
Date added: 12.09.2023
pdf

Žiadosť o stavebné úpravy v byte

Size: 247.60 KB
Date added: 12.09.2023
pdf

Zverejnenie postupu pri výbere dodávateľa

Size: 191.51 KB
Date added: 09.05.2023
pdf

Telefónny zoznam OSBD Žilina

Size: 610.11 KB
Date added: 02.06.2024

Stanovy, smernice, štatúty a cenník

pdf

Stanovy OSBD Žilina

Úplné znenie vrátane Dodatku č.3
Size: 719.27 KB
Date added: 17.05.2023
pdf

Rokovací a volebný poriadok OSBD Žilina

Úplné znenie vrátane Dodatku č.3
Size: 279.82 KB
Date added: 17.05.2023
pdf

Cennik služieb a poplatkov platný od 01.03.2024

Cenník služieb a poplatkov pri správe bytov a nebytových priestorov platný od 1.3.2024.
Size: 351.09 KB
Date added: 29.02.2024
pdf

Cenník služieb a poplatkov platný do 29.02.2024

Cenník služieb a poplatkov pri správe bytov a nebytových priestorov platný od 1.3.2023 do 29.02.2024
Size: 660.26 KB
Date added: 01.03.2023
pdf

Smernica č.1. Nájom družstevného bytu a nebytového priestoru

platné od 1.7.2016
Size: 131.71 KB
Date added: 01.07.2016
pdf

Štatút fondu návratných dotácií OSBD Žilina

platné od 4.8.2020, dodatok č. 2 od 01.02.2023
Size: 204.25 KB
Date added: 04.08.2020
pdf

Reklamačný poriadok OSBD Žilina

Platný od 1.7.2024
Size: 1.92 MB
Date added: 01.07.2024
pdf

Všeobecné obchodné podmienky OSBD Žilina platné do 29.02.2024

platné od 1.1.2019 do 29.02.2024
Size: 196.89 KB
Date added: 01.01.2019
pdf

Všeobecné podmienky správy bytov a NP OSBD Žilina platné do 29.02.2024

platné od 1.3.2024
Size: 726.62 KB
Date added: 31.05.2023

Spravodajca

pdf

Spravodajca 2/2023

Informácia o odpočtoch pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (PRNV), vodomerov teplej a studenej vody v bytoch a spoločných priestoroch bytových domov k 31.12.2023
Size: 231.28 KB
Date added: 14.12.2023
pdf

Spravodajca 1/2023

Odporúčané opatrenia na úsporu energií v bytoch
Size: 441.98 KB
Date added: 12.01.2023
pdf

Spravodajca 2/2022

Poistenie bytových domov od 1.1.2023 opäť s poisťovňou Colonnade.
Size: 276.21 KB
Date added: 12.12.2022
pdf

Spravodajca 1/2022

Informácia o odpočtoch pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (PRNV), vodomerov teplej a studenej vody v bytoch a spoločných priestoroch bytových domov k 31.12.2022
Size: 229.61 KB
Date added: 05.12.2022
pdf

Spravodajca 2/2021

Informácia o odpočtoch pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (PRNV), vodomerov teplej a studenej vody v bytoch a spoločných priestoroch bytových domov k 31.12.2021
Size: 200.54 KB
Date added: 06.12.2021
pdf

Spravodajca 1/2021

Ste s nami uprostred diania... V súvislosti s ochorením COVID-19 je momentálne OSBD Žilina pre zákazníkov uzatvorené. Vaše požiadavky nám zašlite e-mailom alebo telefonicky. Máme nových kolegov.
Size: 226.09 KB
Date added: 01.02.2021
pdf

Spravodajca 1/2020

Informácia o odpočtoch pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (PRNV), vodomerov teplej a studenej vody v bytoch a spoločných priestoroch bytových domov k 31.12.2020.
Size: 202.26 KB
Date added: 07.12.2020
pdf

Spravodajca 5/2019

Informácia o odpočtoch pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (PRNV), vodomerov teplej a studenej vody v bytoch a spoločných priestoroch bytových domov k 31.12.2019.
Size: 433.38 KB
Date added: 05.12.2019
pdf

Spravodajca 4/2019

Poistenie bytových domov od 1.1.2020 opäť s poisťovňou Colonnade.
Size: 238.27 KB
Date added: 12.12.2019
pdf

Spravodajca 3/2019

Čas platnosti overenia bytových vodomerov sa zjednotil na 5 rokov!
Size: 251.62 KB
Date added: 22.10.2019
pdf

Spravodajca 2/2019

OSBD Žilina ponúka svojim zákazníkom novú službu - úhradu poplatkov spojených s užívaním bytu prostredníctvom služby Coopkasa.
Size: 214.85 KB
Date added: 11.09.2019
pdf

Spravodajca 1/2019

Prehodnotenie Rámcových zmlúv pre zabezpečenie bežnej údržby. Nezabúdajme, že zmena zákona sa dotkla aj splnomocnení ZVB a D!!! Odmeňovanie ZVB a D na základe zápisnice zo schôdze. Organizácia schôdzí. Jarná deratizácia.
Size: 241.33 KB
Date added: 08.03.2019
pdf

Spravodajca 4/2018

Aktuálne informácie pre zástupcov vlastníkov a domovníkov. Zmena Všeobecných podmienok správy bytov a NP OSBD Žilina účinná od 01.01.2019. Správca od 01.01.2019 schválil nový Cenník služieb a poplatkov. Právne posúdenie spôsobu vyplácania odmien ZVB a D. Hodnotenie spokojnosti s OSBD Žilina.
Size: 149.36 KB
Date added: 17.12.2018
pdf

Spravodajca 3/2018

Informácia o odpočtoch pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (PRNV), vodomerov teplej a studenej vody a fakturačných meradiel k 31.12.2018.
Size: 297.66 KB
Date added: 05.12.2018
pdf

Spravodajca 2/2018

Najdôležitejšie zmeny a doplnky, ktoré priniesol zákon č. 283/2018 Z. z. od 01.11.2018
Size: 422.90 KB
Date added: 12.11.2018
pdf

Spravodajca 1/2018

Organizácia schôdzí, zabezpečenie zimnej údržby priľahlých chodníkov k bytovým domom, zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Size: 367.07 KB
Date added: 10.08.2018
pdf

Spravodajca 3/2017

Informácia o odpočtoch pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (PRNV), vodomerov teplej a studenej vody a fakturačných meradiel k 31.12.2017.
Size: 248.56 KB
Date added: 05.12.2017
pdf

Spravodajca 2/2017

Organizácia schôdzí vlastníkov, postup pri preplatení drobných nákupov, prác zadaných priamo ZVB alebo domovníkmi a informácie k poisteniu bytových domov a nahlasovaniu poistných udalostí.
Size: 442.53 KB
Date added: 23.08.2017
pdf

Spravodajca 1/2017

Informácie o personálnych zmenách, organizácii schôdzí, Domovom poriadku, požiarno-poplachových smerniciach a jarnej deratizácii.
Size: 360.09 KB
Date added: 12.04.2017
pdf

Spravodajca 5/2016

Informácia o odpočtoch pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (PRNV),, vodomerov teplej a studenej vody a fakturačných meradiel k 31.12.2016.
Size: 343.70 KB
Date added: 05.12.2016
pdf

Spravodajca 4/2016

Zmeny v interných a družstevných predpisoch od 01.07.2016
Size: 213.58 KB
Date added: 04.07.2016
pdf

Spravodajca 3/2016

Vyregulovanie vykurovacej sústavy bytového domu pred a po zateplení.
Size: 389.93 KB
Date added: 15.04.2016
pdf

Spravodajca 2/2016

Financovanie obnovy bytového domu.
Size: 829.69 KB
Date added: 01.04.2016
pdf

Spravodajca 1/2016

Ponuka vývesných skriniek, označenie merných bodov.
Size: 619.57 KB
Date added: 01.03.2016
pdf

Spravodajca 4/2015

Informácia o odpočtoch pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania (PRNV) a vodomerov teplej a studenej vody k 31.12.2015.
Size: 286.95 KB
Date added: 01.12.2015
pdf

Spravodajca 3/2015

Informácia o zmene v interných predpisoch OSBD Žilina od 01.03.2015, nové zásady pre zvolávanie vchodových schôdzí a hlasovanie na nich.
Size: 521.14 KB
Date added: 22.02.2015
pdf

Spravodajca 2/2015

Zmena v interných predpisoch OSBD Žilina od 01.03.2015.
Size: 519.41 KB
Date added: 15.02.2015
pdf

Spravodajca 1/2015

Problematika obnovy STA v bytových domoch.
Size: 323.90 KB
Date added: 31.01.2015

Domový poriadok, reklamačný poriadok

pdf

Domovy poriadok OSBD Žilina

Domový poriadok bytového domu v správe OSBD Žilina
Size: 301.92 KB
Date added: 26.04.2023
pdf

Požiarne poplachové smernice OSBD Žilina

Požiarne poplachové smernice v bytových domoch OSBD Žilina
Size: 150.59 KB
Date added: 27.12.2022
pdf

Reklamačný poriadok OSBD Žilina

Platný od 1.9.2014
Size: 480.45 KB
Date added: 01.09.2014

GDPR

pdf

Smernica - postup pri nahliadaní do dokladov

Size: 367.51 KB
Date added: 01.01.2024
pdf

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Size: 328.23 KB
Date added: 01.01.2024
logo
Tulská 33 
010 08 Žilina OSBD

OSBD správca vášho domova

041 555 33 11
osbdza@osbdza.sk

Od 1.6. do 06.07.2023 nebude teplá voda na Hlinách VII.

    Viac v aktualitách