Aktuality

Najaktuálnejšie články

Aktualizácia VPS a VOP,  zmena Cenníka služieb a poplatkov OSBD Žilina s účinnosťou od 1.3.2024

Aktualizácia VPS a VOP, zmena Cenníka služieb a poplatkov OSBD Žilina s účinnosťou od 1.3.2024

Predstavenstvo OSBD Žilina na svojom rokovaní dňa 26.02.2024 schválilo s účinnosťou od 01.03.2024:

  • nové Všeobecné podmienky správy bytov a nebytových priestorov OSBD Žilina (VPS)
  • nové Všeobené obchodné podmienky OSBD Žilina (VOP)
  • nový Cenník služieb a poplatkov OSBD Žilina

Dôvodom schvaľovania nových VPS a VOP bolo zosúladenie so zákonnou úpravou ochrany osobných údajov (GDPR) a zmena cenníka v súvislosti s vyhlásenou infláciou za rok 2023 Štatistickým úradom Slovenskej republiky (miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien dosiahla v roku 2023 oproti predchádzajúcemu roku v priemere 10,5 %).

Aktuálne dokumenty nájdete v časti Dokumenty.
logo
Tulská 33 
010 08 Žilina OSBD

OSBD správca vášho domova

041 555 33 11
osbdza@osbdza.sk

Od 1.6. do 06.07.2023 nebude teplá voda na Hlinách VII.

    Viac v aktualitách