Aktuality

Najaktuálnejšie články

SPP distribúcia, a.s. - Oznámenie o rekonštrukcii plynovodov a prípojok v Žiline

SPP distribúcia, a.s. - Oznámenie o rekonštrukcii plynovodov a prípojok v Žiline

Spoločnosť SPP-distribúcia, a.s. nám zaslala nasledovné oznámenie o plánovanej rekonštrukcii plynovodov a prípojok v Žiline v roku 2024:

Vážení odberatelia zemného plynu,
zákon o energetike zaväzuje našu spoločnosť, ako prevádzkovateľa distribučnej siete zemného plynu, udržiavať plynovody v stave, aby dodávky plynu do domácností boli vždy bezpečné a spoľahlivé. Z hľadiska bezpečnosti distribučnej siete plynu je nevyhnutné vykonávať pravidelné revízie a hodnotenie technického stavu plynovodov. Na základe spomínaného hodnotenia pristupuje naša spoločnosť aj k rekonštrukciám plynovodov a plynových prípojok vo Vašej lokalite.

Rekonštrukciu plynovodu a prípojok plánujeme realizovať v termíne
od 01.03.2024 do 31.10.2024 s konečnou úpravou do 30.11.2024

v týchto lokalitách:

Hlboká cesta, Lombardyniho, Sv. Svorada a Benedikta, Astrová, Krátka, Gorazdova, Černovská, Cyrila a Metóda, Bulharska cesta, Bulharská, Tulská, Varšavská, Berlínska, Slovanská cesta, Nanterská

Rekonštrukcia prípojok bude pozostávať z vysadenia hlavného uzáveru plynu (do oplotenia, na hranici pozemku, resp. na iné miesto v zmysle prevádzkovej dokumentácie) a z rekonštrukcie prípojky až po pôvodný hlavný uzáver plynu.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať, že v rámci uvedenej rekonštrukcie sme nútení prerušiť distribúciu zemného plynu na nevyhnutnú dobu. Podľa postupu rekonštrukčných prác Vám budeme postupne oznamovať konkrétny termín prerušenia distribúcie zemného plynu na Vašich odberných miestach.

Obmedzenie Vášho komfortu vnímame veľmi citlivo, preto urobíme všetko pre to, aby sme rekonštrukciu čo najviac urýchlili, dobu prerušenia distribúcie plynu čo najviac skrátili a stavby odovzdali v požadovanej kvalite. Naša spoločnosť vykonáva uvedenú rekonštrukciu plynovodov na základe platného stavebného povolenia č. 1176/2022-123192/2022-SÚ-ŠI zo dňa 13.05.2022 vydaného Mestom Žilina, ktoré nadobudlo právoplatnosť 13.05.2022.
logo
Tulská 33 
010 08 Žilina OSBD

OSBD správca vášho domova

041 555 33 11
osbdza@osbdza.sk

Od 1.6. do 06.07.2023 nebude teplá voda na Hlinách VII.

    Viac v aktualitách