Nová vyhláška č. 503/2022 Z. z. prináša hlavne zmeny v rozpočítavaní nákladov na teplo

Vyhláška je účinná od 1.1.2023 a ovplyvňuje viac ako polovicu vyúčtovaní tepla.